Aktualności

JUBILEUSZ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7

28.04.2009

W jubileuszowych uroczystościach udział wzięli m.in. prezydent Tadeusz Wrona i naczelnik Wydziału Edukacji Dorota Sobala, rodzice przedszkolaków, emerytowani nauczyciele.
Prezydent Tadeusz Wrona na ręce dyrektor Przedszkola Teresy Odulińskiej przekazał wieżę hi-fi.
W części artystycznej uroczystości licznie zgromadzona publiczność obejrzała „Królewnę Śnieżkę”. W spektaklu, w przepięknych kostiumach wystąpiły dzieci wraz z rodzicami.

Historia przedszkola

Skąd te dziwne daty? W 1978 roku, a więc ponad 30 lat temu, założono przy ulicy Mireckiego 26a dwuoddziałowe przedszkole nr 56; natomiast 5 lat później -  w 1983 roku, przy ulicy Mireckiego 25a dla dzieci od 3 do 6 lat uruchomiono przedszkole nr 69.

Na skutek reorganizacji placówek oświatowych, w 1993 roku, Przedszkole nr 69 zostało przekształcone w Miejskie Przedszkole nr 7, w którego skład weszło Przedszkole nr 56 pod nazwą Miejskiego Przedszkola nr 7c.

Kolejna reorganizacja w 2001 roku spowodowała, że Miejskie Przedszkole nr 7 weszło w skład sieci publicznych przedszkoli, natomiast MP7c  przekształcono w jego oddziały.

do góry strony