Aktualności

1% PODATKU DLA CZĘSTOCHOWSKICH ORGANIZACJI

28.04.2009

1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego  podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Zadbajmy o nasze, częstochowskie organizacje, te, które znajdują się na oficjalnej liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Przekażmy 1 proc. naszego podatku, który przecież i tak musimy zapłacić,  na rzecz wybranej przez nas częstochowskiej organizacji. Wtedy te pieniądze zostaną u nas, pomogą mieszkańcom Częstochowy.

W wydanym 29 grudnia 2008 r. obwieszczeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wykazu organizacji mających status pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. znajduje się 38 częstochowskich organizacji pożytku publicznego.

Każdy może wybrać taką organizacje, której profil działalności jest mu bliski. Wiele z nich działa w obszarze kultury, pomocy społecznej, sportu. Naprawdę jest w czym wybierać. 

Jak jest w praktyce

 

W 2008 roku 31 756 podatników podlegających dwóm częstochowskim Urzędom Skarbowym przekazało organizacjom pożytku publicznego kwotę 2 mln 445 tys. 452 zł. Do częstochowskich organizacji pożytku publicznego trafiło zaledwie 1/3 tej kwoty – 785 tys. 311 zł. Wśród liderów na tej liście znajduje się:
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba 
- Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. 
 

Jak przekazać 1% podatku


1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekazać podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku oraz podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.
 

KROK 1


Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku. Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Obwieszczenie oraz lista 39 częstochowskich organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku oraz zawierająca ich krótką charakterystykę, znajduje się na www.ngo.czestochowa.pl 
 

KROK 2


Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. W zeznaniu podatkowym wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota stanowi 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji.

Od tego roku podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje dotyczące celu, na który ma być przekazana wpłata oraz informacje, które ułatwią kontakt organizacji z podatnikiem (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Podatnik ma również prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
 

KROK 3


Urząd Skarbowy przekaże łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Lista częstochowskich organizacji pożytku publicznegowww.ngo.czestochowa.um.gov.pl

 

Częstochowskie organizacje pożytku publicznego

 

1. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 
KRS  0000226783

 

Caritas prowadzi placówki dla bezdomnych w tym noclegownie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach; Stację Opieki Pielęgniarskiej; Klub Abstynenta KROKUS; punkt wydawania odzieży i innych artykułów rzeczowych; punkt pomocy doraźnej; kuchnie i jadłodajnie dla ubogich; świetlice dla dzieci; organizuje kolonie letnie dla około 800 dzieci; organizuje codzienne wydawanie chleba w kilku punktach miasta.

ul. Staszica 5, tel. 034 368 05 82, 368 05 83, e-mail: caritas@caritas.czest.pl  www.caritas.czest.pl

 

2. Częstochowski Kolejarski Klub Sportowy KOLEJARZ-JURA  
KRS 0000318304

 

Organizacja prowadzi sekcję kolarską. Zawodnicy klubu z powodzeniem biorą udział w imprezach krajowych i zagranicznych. Klub jest współorganizatorem odbywających się w Częstochowie imprez kolarskich.

ul. Mielczarskiego 1/3 tel. 502523599 609 685 258 fax 3628-322  jura-kolejarz@wp.pl  www.jura-kolejarz.pl

 

3. Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej DAR SERCA   
KRS  0000137415

 

Organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, organizuje konferencję oraz opiekę paliatywną.

ul. Kopernika 34, tel. 034 361 02 91,

e-mail: palium.czwa@wp.pl; darserca@wp.pl;   www.darserca-czestochowa.pl

 

4. Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemem Autyzmu  
KRS 0000098534

 

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę terapeutyczną oraz stale współpracuje ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 23, Niepublicznym Specjalistyczno-Diagnostycznym Ośrodkiem Zdrowia. Współorganizuje ogólnopolskie konferencje nt. autyzmu oraz organizuje rodzinne wyjazdy terapeutyczno-integracyjne.

ul. Glogera 3/2, tel. 034 324 38 14, e-mail: cspozpa@wp.pl;   www.autyzm.czest.pl

 

5. Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej  
KRS 0000134139

 

Organizacja prowadzi działalność profilaktyczną wobec HIV/AIDS, terapię uzależnień, organizuje szkolenia oraz prowadzi świetlicę środowiskowa „Ludki z blaszanej budki”.

ul. Rejtana 7B, tel. 034 363 97 54, e-mail: cztps@wp.pl    www.cztps.org.pl

 

6. Fundacja Chrześcijańska ADULLAM  
KRS 0000067093

 

Fundacja prowadzi stołówkę bezpłatnego żywienia dla 450 osób oraz Hostel dla mężczyzn wychodzących z nałogów, bezdomnych, opuszczających zakłady karne. Przy organizacji działa również świetlica dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, poradnictwo przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach, prowadzony jest magazyn odzieży i innych artykułów dla potrzeb podopiecznych. Organizacja co roku bierze udział w realizacji programu PEAD na rzecz osób dotkniętych ubóstwem.

ul. Krakowska 34, tel. 034 65 38 30; 034 365 39 46; 0608 787 892,

e-mail: biuro@adulam.pl   adullam@op.pl   www.adullam.pl

 

7. Fundacja Lekarze z Misją  
KRS 0000246936

 

Organizacja działa w obszarze promocji zdrowia.

ul. Szajnowicza-Iwanowicza 59 lok. 3, 42-218 Częstochowa

 

8. Fundacja „Promyk Nadziei”  
KRS 0000208927

 

Fundacja pomaga na bieżąco dzieciom, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych wrócić do pełnej lub częściowej sprawności. Pomaga w remoncie i unowocześnianiu Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego oraz Stowarzyszeniu Pielęgniarsko-Opiekuńczemu „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie”.

ul. Marsowa 6, tel. 034 372 11 42, e-mail: fundacja.promyk.nadziei@interia.pl

 

9. Fundacja Studencka MŁODZI-MŁODYM  
KRS 0000270261

 

Stowarzyszenie za cel swojej działalności stawia organizacje imprez kulturalnych, warsztatów i szkoleń oraz pomoc osobom poszkodowanym przez choroby i biedę.

ul. Jankowskiego 32/40 m.5, fsmm@wp.pl

 

10. Fundacja Świętego Barnaby   
KRS 0000306549

 

Program pomocy „zamiast wyrzucić oddaj ubogim”. „Samarytanin” - program pomocy chorym, żyjącym w trudnych warunkach. Program pomocy dzieciom szkolnym z ubogich rodzin. Program pomocy żywnościowej. Jest to program współpracy z „Caritas” Archidiecezji Częstochowskiej w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD, a także z „Społem” Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Jedność” w Częstochowie

ul. Kisielewskiego101/2, tel. 664-97-87-35 barnaba@barnaba.org.pl  www.barnaba.org.pl

 

11. Klub Ogólnosportowy VICTORIA 1922  
KRS 0000062543

 

Klub istnieje w Częstochowie od 1922 roku. Do głównych jego zadań należy prowadzenie szkolenia sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów w zakresie piłki nożnej.

ul. Krakowska 80  tel. 034 324 20 97 e-mail:  victoria1922@onet.eu

 

12. Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne BETEL   
KRS 0000087707

 

Organizacja charytatywna zajmująca sie opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo i ruchowo. Stowarzyszenie prowadzi domy dla osób niepełnosprawnych, porzuconych przez rodziny.

ul. Nowowiejskiego 3, tel. 034 368 25 89, fax. 034 61 21 10

e-mail: betel@betel.pl   www.betel.pl

 

13. Ochotnicza Straż Pożarna – Błeszno 
KRS 0000072767

 

Organizacja prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Bierze udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, powodzi, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz udział w innych klęskach i zdarzeniach mających na celu ratowanie mienia i życia ludzkiego.

ul. Długa 63, tel. 034 363 67 51, e-mail: ospbleszno@op.pl

 

14. Ogólnopolskie Zrzeszenie Emerytów i Rencistów
KRS 0000189919

 

brak danych

Aleja Najświętszej Maryi Panny 2

 

15. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie  
KRS 0000094246

 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych intelektualnie oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Prowadzi dla swoich podopiecznych Klub Środowiskowy, ma zajęcia na basenie, organizuje Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, wycieczki, spotkania okolicznościowe integracyjne,turnusy wypoczynkowe, konferencje, ma grupę wsparcia.

ul. Waszyngtona 62/7, 42-217 Częstochowa, tel./fax: 034 368 02 07,

mail: iwonaciesielska@op.pl, psouu@apel.czest.pl www.apel.czest.pl

 

16. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ  
KRS 0000023391

 

Stowarzyszenie powstało, by wspierać rodzinę, wykorzystując zarówno specjalistyczną wiedzę na temat psychofizycznej człowieka oraz respektując system wartości chrześcijańskich. Cel ten realizuje między innymi przez organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji, tworzenie i realizowanie programów wspomagających rodzinę, czy programów profilaktycznych, pomocy terapeutycznej, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych, interwencję psychologiczną wobec rodzin i osób, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz szereg innych działań.

Al. Armii Krajowej 52 m. 36, 42-211 Częstochowa, tel. 034 361 00 92 (pon., śr., czw. 14.00-19.00 oraz wt. 9.00-14.00), e-mail: macierzstow@poczta.onet.pl, www.macierz.pl

 

17. Stowarzyszenie AKTIVSPORT  
KRS 0000273870

 

Organizacja prowadzi działające sport wśród młodzieży. Stowarzyszenie założyło i prowadzi Akademię Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia.

ul. Dąbrowskiego 7 m. 2

 

18. Stowarzyszenie Częstochowskie AMAZONKI   
KRS 0000037069

 

Organizacja otacza opieką kobiety chore na nowotwory i po mastektomii. Prowadzi punkt rehabilitacyjny, organizuje imprezy integracyjne, wyjazdy, turnusy rehabilitacyjne.

Aleja Wolności 44, tel. 034 368 29 , 0509 656 937

e-mail: amazonkiczestochowskie@poczta.fm  www.czestochowskieamazonki.pl

 

19. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży  UŚMIECH DZIECKA  
KRS 0000121608

 

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę na ul. Manganowej, organizuje imprezy integracyjne, wyjazdy i zabawy dla dzieci. Organizacja współpracuje z podobnymi podmiotami zagranicą, gości zagranicznych wolontariuszy.

ul. Manganowa 12a, tel. 034 361 88  26, 0608 641 192., e-mail: usmiechdziecka@op.pl www.usmiechdziecka.ids.czest.pl

 

20. Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebującym Pomocy NADZIEJA   
KRS 0000160151

 

Organizacja za główny swój cel obrało pomoc osobom bezrobotnym i bezdomnym. Stowarzyszenie uzyskała statut Centrum Integracji Społecznej.

ul. Tartakowa 70, tel. 034 323 32 39, 0604-917-950, e-mail: st_nadzieja@op.pl

 

21. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  
KRS 0000056401

 

Stowarzyszenie sprawuje wielodyscyplinarną i całościową opiekę nad pacjentami  w terminalnym okresie choroby nowotworowej i chorymi na przewlekle i postępujące choroby przewlekłe nie poddające się leczeniu przyczynowemu u schyłku życia, ich rodzinom i osieroconym. Celem opieki jest poprawa jakości życia, łagodzenia cierpień, leczenie bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie, dbałość o sferę psychoduchową i fizyczno-społeczną. Główną formą działalności jest opieka domowa nad ludźmi dorosłymi oraz nad dziećmi. Świadczone przez wielodyscyplinarny zespół pracowników: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, fizjoterapeutów na terenie byłego województwa częstochowskiego.

ul. Krakowska 45a, 42-218 Częstochowa, tel/fax.: 034 360 54 91, tel. 034 360-55-37;

e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl, www.hospicjum-czestochowa.pl

 

22. Stowarzyszenie „OSTEO-MED” W LIKWIDACJI  
KRS 0000101935

 

Organizacja zawiesiła działalność jako OPP.

ul. PCK 1, tel. 034 325 73 14, 668 485 456

 

23. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dializowanym NEFRO  
KRS 0000225360

 

Podstawowy cel działalności integracja i poprawa jakości życia osób dializowanych. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Polski Czerwony Krzyż 1, tel. 034 325 26 73

 

24. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”   
KRS 0000207657

 

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę środowiskowa „Skrawek Nieba” oraz szereg działań mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

ul. Krakowska 80 bl.3, tel. 034 368 31 92,

e-mail: poczta@skraweknieba.com.pl; prezes@skraweknieba.com.pl www.skraweknieba.com.pl

 

 

25. Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom Ze Schorzeniami Wątroby Na Tle  Wirusowym SOS-WZW  
KRS 0000118394

 

Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych związanych ze schorzeniami wątroby. Organizuje w tym zakresie seminaria medyczne, szkolenia i kursy. Realizując swoje zadania współpracuje z organizacjami o podobnym charakterze z terenu całego kraju.

ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa, tel. 034 365 37 12, e-mail: soswzw@interia.pl sos@sosorg.prv.pl   www.sos.org.prv.pl

 

26. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach EUNOMIA  
KRS  0000272740

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i kultury prawnej, finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych i pomocy psychologicznej oraz ułatwianie kontaktów osobom poszkodowanym ze specjalistycznymi placówkami medycznymi i instytucjami zapewniającymi doradztwo i pomoc prawną.

ul. Pasteura 12 m19, tel. 0502 371 451, 0608 042 728

 

27. Stowarzyszenie Pomocy w zapobieganiu i leczeniu Chorób Serca „Twoje Serce”  
KRS 0000044885

 

Stowarzyszenie prowadzi działania na rzecz zapobiegania chorobom serca, poprzez organizacje badań profilaktycznych oraz wspiera Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

ul. Michałowskiego 17, tel. 034 362 51 10, www.twojeserce.republika.pl

 

28. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Kolejarzy w Częstochowie   
KRS 0000096235

 

Zarejestrowane w 1994 r. i zrzesza ok. 600 członków. Wspieranie działalności profilaktycznej i leczniczej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Częstochowie i pomoc w wyposażeniu go w aparaturę diagnostyczno-leczniczą.

Aleja Wolności 46, tel. 034 324 26 54 wew. 495

 

29. Stowarzyszenie Promyczek Słońca  
KRS 000306549

 

brak danych

ul. Równoległa 31 m. 15

 

30. Stowarzyszenie Przyjaciół GAUDE MATER  
KRS 0000162061

 

Stowarzyszenie jest organizatorem Święta Muzyki, konkursu literackiego im. Zofii Martusewicz, konkursów plastycznych, wystaw malarstwa oraz wydawcą publikacji o tematyce kulturalnej. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami kulturalnymi w Częstochowie.

ul. Waszyngtona 61/63, tel. 034 362 03 95

 

31. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich  
KRS 0000044175

 

Stowarzyszenie prowadzi ponad 50 placówek edukacyjnych w całej Polsce. Prowadzi działania mające na celu rozwój dobra wspólnego, jakim jest integralne wychowanie człowieka, edukacja, aktywizacja środowisk wiejskich i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

ul. Okólna 112, tel. 034 322 33 84,  e-mail: spsk@spsk.edu.pl  www.spsk.edu.pl

 

32. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej   
KRS 0000101177

 

Organizacja działa na polu pomocy społecznej – prowadzi Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Wychowawczy, organizuje punkt pomocy socjalnej dla osób ubogich. Aktywnie działa na polu wychowania dzieci i młodzieży.

Aleja Najświętszej Maryi Panny 54 , tel. 034 323-67 72, e-mail: dziewonski@iplus.com.pl

 

33. Stowarzyszenie Sympatyków COLLEGIUM CANTORUM  
KRS 0000174271

 

Organizacja wspiera i organizuje przedsięwzięcia promujące sztukę, min. Akademickie Spotkania Muzyczne. Jest organizatorem koncertów charytatywnych oraz imprez edukacyjnych. Jej misją jest rozwijanie i propagowanie kultury muzycznej w kraju, popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą oraz społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalniania młodzieży.

ul. Armii Krajowej 23/25 m.10, tel. 034 325 02 70, e-mail: chor@collegiumcantorum.art.pl   www.collegiumcantorium.com

 

34. Stowarzyszenie Widzieć lepiej  
KRS  0000248993

 

Stowarzyszenie Widzieć lepiej powstało w 1996 roku. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Najważniejszym osiągnięciem był zakup mikroskopu operacyjnego.

ul. PCK 1, 42-218 Częstochowa, tel. 034 325 26 49 w.203

 

35. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Charytatywnych im. Matki Teresy z Kalkuty  
KRS 0000140741

 

Stowarzyszenie powstało w 2002 roku i zajmuje się prowadzeniem Domu Seniora w Drużykowej koło Szczekocin.

Aleja Niepodległości 50, lok. 11, tel. 034 363 99 74

e-mail: matkateresa@boo.pl    www.matkateresa.boo.pl

 

36. Stowarzyszenie Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi TACY SAMI
KRS 0000201414

 

Stowarzyszenia zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym ruchowo, prowadzi gabinet rehabilitacyjny, organizuje imprezy integracyje oraz turnusy rehabilitacyjne.

ul. Bardowskiego 21a, tel. 034 363 73 03, 0502 504 113

 

37. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE  
KRS 0000030843

 

Organizacja prowadzi przytulisko dla bezdomnych na Mariance Rędzinskiej koło Częstochowy, prowadzi Centrum Wolontariatu – Aleja Wolności 44 organizując pośrednictwo pracy w wolontariacie, kursy i szkolenia dla wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji. Aktywnie uczestniczy w realizacji programu pomocy żywnościowej dla osób ubogich PEAD na terenie Częstochowy i regionu.

Aleja Wolności 44, tel. 034 362 78 66, e-mail:swpagape@go2.pl   www.agape-czestochowa.home.pl

 

38. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
KRS  0000030218

 

Organizacja prowadzi Biuro Porad Obywatelskich w dzielnicy Raków oraz świetlicę środowiskową.

Aleja Pokoju 12, tel. 034 365 30 44, e-mail: bpo.cz@interia.pl

do góry strony