Wybory 2023

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
głosowanie w dniu 15 października 2023 r. w godzinach: 7:00 - 21:00
Informacja dla mężów zaufania wyznaczonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, które zarejestrowały listy kandydatów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 13 października 2023 r. w sprawie unieważnienia listy kandydatów do Sejmu Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 21 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 69 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 21 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 28 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.


Postanowienie Nr 140/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (w części dotyczącej miasta Częstochowa).


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 września 2023 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 21 września 2023 r. do godz. 09:00 oraz o przeprowadzeniu losowania składów obwodowych komisji wyborczych w dniu 23. 09. 2023 r. o godz. 9:00.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2023 r. dotycząca wyznaczenia na obszarze miasta Częstochowy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2023 r. o prawie do głosowania przez pełnomocnika.

Do pobrania:
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (plik w formacie pdf).
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (plik w formacie pdf).


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2023 r. o prawie do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego wyborców niepełnosprawnych.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2023 r. o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania:
Wniosek o zmianę miejsca głosowania (plik w formacie pdf).


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2023 r. o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Do pobrania:
Wniosek o przekazanie informacji (plik w formacie pdf).


Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 września 2023 r. o prawie do głosowania korespondencyjnego.

Do pobrania:
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
(plik w formacie pdf).


Zamiar głosowania korespondencyjnego można także zgłaszać przez internet w serwisie www.gov.pl.


Do pobrania:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (plik w formacie pdf).


-WYCIĄG –
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Państwowa Komisja Wyborcza – odnośnik do strony


Miejskie Biuro Wyborcze

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13, pok. 409A; 42-217 Częstochowa
tel. 34 370 76 49
e-mail: wybory@czestochowa.um.gov.pl


W sprawach dotyczących rejestru wyborców prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich:
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Waszyngtona 5, pok. 201
tel.: 34 370 77 00
e-mail: so@czestochowa.um.gov.pl

pdf drukuj
do góry strony