Aktualności

FUNDACJA RODZINY CZEPCZYŃSKICH W ZSS 23

18.11.2021

Fundacja ABC Empatii przekazała Miastu książki dla dzieci oraz podręczniki dla nauczycieli, w których poruszane są zagadnienia związane z niepełnosprawnością.

W środę w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 odbyło się spotkanie przedstawicieli fundacji ABC Empatii z dyrektorami szkół i placówek specjalnych oraz dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli biorących udział w Projekcie Grantowym „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” realizowanym przez Gminę Miasto Częstochowa.
Wśród zaproszonych gości byli: senator RP Marek Plura, ambasador projektu, a zarazem przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, senator Wojciech Konieczny i naczelnik Wydziału Edukacji UM Rafał Piotrowski.

Fundacja Rodziny Czepczyńskich opracowała podręcznik dla "zerówek" i klas 1-3, na podstawie którego nauczyciele mogą w przystępny sposób wprowadzić uczniów w zagadnienia różnych rodzajów niepełnosprawności.
 
W galerii zdjęć obok: uroczystość w ZSS 23


do góry strony