Aktualności

ZMIANY W RUCHU WOKÓŁ CMENTARZY

29.10.2021


W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych należy liczyć się ze wzmożonym ruchem kołowym i pieszym w pobliżu częstochowskich cmentarzy. Wobec większej niż zwykle frekwencji na drogach w tym czasie będą obowiązywały specjalne rozwiązania dotyczące organizacji ruchu. Pojedyncze, dodatkowe modyfikacje będą występowały w zależności od lokalizacji także przed i po 1 listopada.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie prosi użytkowników dróg o ostrożność, cierpliwość i przeprasza za przejściowe utrudnienia.

 
Zmiany MZD w organizacji ruchu będą obowiązywały w poniedziałek, 1 listopada 2021 r. od godz. 6.00 do godz. 21.00.


Dodatkowo:
• ruch jednokierunkowy na odcinku Promenady im. Cz. Niemena od ul. Rolniczej do ul. Brzeźnickiej (cmentarz „Kule”) będzie obowiązywał od piątku 29 października 2021r. od godz. 08:00 do poniedziałku 1 listopada 2021 r. do godziny 20:00;
• ruch jednokierunkowy na ul. Rolniczej będzie obowiązywał od soboty 30 października 2021r. od godz. 6:00 do poniedziałku 1 listopada 2021r. do godziny 20:00;
• w rejonie cmentarza przy ul. Zbawiciela zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od niedzieli 31 października 2021r. od godz. 07:00 do poniedziałku 1 listopada 2021 r. do godz. 20:00;
• w rejonie cmentarza przy ul. Białostockiej zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od niedzieli 31 października 2021r. od godz.12:00 do poniedziałku 1 listopada 2021r. do godz. 20:00.


NEKROPOLIE:

Cmentarz Św. Rocha
• Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót (również jednokierunkowo) – ul. św. Jadwigi.
• Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.
• Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 (wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Barbary, św. Augustyna, Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki , Jana Pawła II. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza-Iwanowa, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary.
• Parkowanie czasowo będzie możliwe na ul. św. Krzysztofa, na ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach.

Cmentarz „Kule”
ulice: Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”
• Wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic:
- ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej ,
- ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa–Nila
- ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.
· Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do alei Wyzwolenia.
· Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa–Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza.

Cmentarz „Błeszno”
ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia
• ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
• Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).
• Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.

Cmentarz Komunalny - ul. Radomska
Zmiany polegają na ograniczeniu parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

Cmentarz „Stradom” - ul. Piastowska
Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

Cmentarz „Łojki” - ul. Zbawiciela
Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania po prawej (wschodniej) stronie ulicy.


Na podstawie inf. MZD w Częstochowiedo góry strony