Budżet Obywatelski 2023

Czytaj więcej

Aktualności

POSZUKIWANY AKTYWNY SENIOR I SENIORKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

29.09.2021

Wojewoda Śląski zaprasza wszystkie mieszkanki i mieszkańców województwa śląskiego - a więc także Częstochowy - którzy ukończyli 60 lat i wyróżniają się działalnością na rzecz osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej do udziału w konkursie.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – kobiety i mężczyźni. Laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej seniorki” oraz „Aktywnego seniora”.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne, gminy, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego. Zgłaszający nie może nominować własnej osoby.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 22 października 2021 roku. Należy wypełnić formularz (załącznik nr 1) , podpisać formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz oświadczenie kandydata o ukończeniu 60 lat.

Podpisany formularz wraz z załącznikami należy przesłać z dopiskiem „Konkurs – AKTYWNY SENIOR”  w formie elektronicznej (skan) na adres kostiwr@katowice.uw.gov.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub dostarczyć do kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25, pokój 161.

To już czwarta odsłona konkursu Wojewody Śląskiego „Aktywny Senior”, który organizuje działająca przy Wojewodzie Śląskim Rada ds. Rodziny. W ubiegłorocznej edycji wygrali: Irena Pąchalska z Chorzowskiej Rady Seniorów,  zaangażowana w działania w środowisku lokalnym. Kieruje m.in. klubem „Seniorzy w Podróży”. Natomiast tytuł Aktywnego Seniora przyznano Józefowi Brodzie z Istebnej, folkloryście, multiinstrumentaliście, budowniczemu instrumentów ludowych, pedagogowi i społecznikowi.


Poniżej wszystkie załączniki wraz z regulaminem.

Z wykorzystaniem informacji Wojewody Śląskiego

Foto: Iris Hamelmann, Pixabay

do góry strony