Aktualności

OD LIPCA – WIELKIE ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU I MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI

24.06.2021

W związku z realizacją strategicznych inwestycji drogowych, od 1 lipca zmieni się organizacja ruchu w obrębie dwóch placów budowy – informuje Miejski Zarząd Dróg. Do odwołania zostaną także wprowadzone zmiany tras dla większości linii autobusowych.

- Udrożniony zostanie przejazd przez rondo na skrzyżowaniu ulic: Legionów/Żużlowa, tym samym przestaną obowiązywać objazdy aktywne przy zamknięciu.

- Zamknięty zostanie przejazd przez most nad Wartą w ciągu ulicy Mirowskiej. Zamknięcie będzie można ominąć korzystając z objazdu ulicami: Mirowską, Srebrną, Drogowców do węzła „al. Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II” i dalej – al. Jana Pawła II poprzez Rondo Trzech Krzyży do ul. Warszawskiej aż do ul. Mirowskiej w jednym kierunku, a w przeciwnym – ulicami: Nadrzeczną do Ronda Trzech Krzyży i dalej al. Jana Pawła II do węzła „al. Wojska Polskiego – al. Jana Pawła II” przez ulice: Drogowców i Srebrną do Mirowskiej (poglądowa mapa objazdów w załączniku).

Możliwy będzie dojazd do szpitala i ul. Żabiej od strony Zawodzia (od strony skrzyżowania z ul. Faradaya). Przez most nad Wartą pozostawiony zostanie jedynie przejazd awaryjny dla służb ratunkowych i przejście dla pieszych na drugą stronę po północnej stronie obiektu.

Ponadto w drugim tygodniu lipca zostanie wprowadzona organizacja ruchu w związku z rozpoczęciem wielkiej przebudowy al. Wojska Polskiego („DK-1”) w Częstochowie. Dokładna data jej wprowadzenia zostanie podana na przełomie miesiąca po otrzymaniu korespondencji urzędowej umożliwiającej formalne przekazanie budowy wykonawcy prac, o czym poinformujemy odrębnym komunikatem.

Założenia tymczasowej organizacji ruchu w pierwszym etapie przebudowy alei Wojska Polskiego będą następujące:


- Od węzła „al. Jana Pawła II - al. Wojska Polskiego” do skrzyżowania al. Wojska Polskiego - Krakowska - Rejtana prace w al. Wojska Polskiego będą odbywać się na jezdni „kierunek Katowice” wyłączonej z ruchu.

Ruch w obu kierunkach w ciągu al. WP będzie na tym odcinku odbywał się na jezdni „kierunek Warszawa”. Ponadto: możliwy pozostanie wjazd z al. WP w ul. Legionów i wyjazd z Legionów w al. WP – prawo skręty. Niemożliwy będzie wjazd z ul. Legionów w al. WP i z al. WP w Legionów na lewoskrętach. Możliwy pozostanie zjazd z al. WP w ul. Krakowską – prawo skręt, niemożliwy będzie wyjazd z ul. Krakowskiej w al. WP – prawoskręt, niemożliwy będzie zjazd z al. WP w ul. Krakowską – lewoskręt. Zamknięty zostanie wyjazd i wjazd w ul. Rejtana oraz przejazd przez skrzyżowanie na relacji Rejtana - Krakowska w obu kierunkach.

- Od skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ulicami Krakowską i Rejtana do skrzyżowania al. WP z al. Pokoju i ul. Jagiellońską prace w al. Wojska Polskiego będą odbywać się na jezdni „kierunek Warszawa”  wyłączonej z ruchu. Ruch w obu kierunkach w ciągu al. Wojska Polskiego będzie na tym odcinku odbywał się na jezdni „kierunek Katowice”. Ponadto: możliwy pozostanie zjazd i wyjazd na łączeniach al. WP z ulicami: Bór, Równoległą i Powstańców Śląskich – prawoskrętny, możliwy będzie przejazd pod wiaduktem na relacji Bardowskiego - Bór , niemożliwy będzie wyjazd w al. WP z łącznicy z ul. Bór.

- Zamknięta dla ruchu górą w ciągu al. WP zostanie estakada. Ruch na skrzyżowaniu al. WP, al. Pokoju i ul. Jagiellońskiej będzie odbywał się dołem.

- Od skrzyżowania al. WP z al. Pokoju i ul. Jagiellońską do skrzyżowania al. WP z ul. Rakowską prace w al. Wojska Polskiego będą odbywać się na jezdni „kierunek Katowice” wyłączonej z ruchu. Ruch w obu kierunkach w ciągu al. WP będzie na tym odcinku odbywał się na jezdni „kierunek Warszawa”. Ponadto: niemożliwe będą wjazdy i wyjazdy na łączeniach al. WP z ulicami: Brzozową i Bohaterów Katynia, niemożliwy będzie zjazd z al. WP w ul. Rakowską z jezdni „kierunek Katowice”, a możliwy pozostanie zjazd i wyjazd na łączeniu al. WP „kierunek Warszawa” z ul. Limanowskiego.

- Możliwe będzie przejście przez wszystkie kładki dla pieszych nad al. WP,  niemożliwe będzie przejście pod al. WP na wysokości ul. Wesołej.

Tymczasowa organizacja ruchu w takim kształcie będzie obowiązywać przez kilka miesięcy od rozpoczęcia prac. W międzyczasie możliwe będzie wprowadzanie pojedynczych modyfikacji – informacja znajdzie się w osobnych komunikatach. W kolejnych komunikatach pojawią się także mapy poglądowe obrazujące czasowe zmiany na poszczególnych odcinkach.

W związku z tym – z uwagi na konieczność synchronizacji tras autobusów komunikacji miejskiej z powodu wszystkich trzech zmian i zorganizowanie tymczasowych objazdów dla wszystkich relacji w jednym czasie – Biuro Inżyniera Ruchu przekazało informację, że od 1 lipca do odwołania zostaną wprowadzone zmiany tras dla większości linii autobusowych MPK. Oprócz obiektywnych utrudnień, zmiany pozwolą na zwiększenie częstotliwości kursów na kilku liniach. Wszelkie szczegóły w komunikacie Biura Inżyniera Ruchu na ten temat – dostępnym w załączniku.

Równoległa realizacja kilku strategicznych inwestycji drogowych w mieście jest konieczna z uwagi na terminy wiążące Miejski Zarząd Dróg w kontekście m.in. dofinansowania unijnego.

Zmiany niewątpliwie wpłyną istotnie na funkcjonowanie ruchu miejskiego. Sytuacja poprawi się jesienią po powrocie komunikacji tramwajowej na trasy w całym mieście i udrożnieniu przejazdu na osi północ-południe wzdłuż linii tramwajowej po zakończeniu prowadzonych w kilku punktach prac budowlanych, generujących obecnie utrudnienia.

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w planowaniu poruszania się po mieście na przestrzeni najbliższych miesięcy. Na uniknięcie niedogodności pozwoli de facto jedynie podróż po autostradowej obwodnicy Częstochowy wraz z czterema jej węzłami, umożliwiającymi połączenie z poszczególnymi rejonami miasta.

Miejski Zarząd Dróg prosi też kierujących o szczególną ostrożność w obrębie placów budowy – o zwracanie uwagi na znaki i stosowanie się do nich - oraz przeprasza za wszelkie niedogodności.


w załączniku poniżej - komunikat Biura Inżyniera Ruchu

grafika obok: mapa poglądowa objazdów zamknięcia w ul. Mirowskiej




do góry strony