Aktualności

CZĘSTOCHOWA ZDROWYM SAMORZĄDEM

15.06.2021

Miejski program badań przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci wyróżniono statuetką „Zdrowy Samorząd”. Częstochowę nagrodzono w kategorii ,,Zdrowa gmina/Zdrowe miasto”.

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym odbywającemu się właśnie w Katowicach VI Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych, którego organizatorem jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia oraz portali RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl.

Rada Konsultacyjna wyróżniła Statuetką „Zdrowy Samorząd” Urząd Miasta Częstochowy za realizację programu: Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u 2-letnich dzieci mieszkańców Częstochowy.

W autyzmie ogromne znaczenie ma moment postawienia diagnozy. Dlatego też powstał profilaktyczny program, w ramach którego objęto wsparciem najmłodsze częstochowianki i częstochowian. Właściwe zdiagnozowanie dziecka w tym wieku stwarza ogromne szanse na nadrobienie większości deficytów rozwojowych. Jak pokazuje praktyka, to dobry kierunek.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas katowickiej gali w MCK mówił o podwójnej satysfakcji - z pomagania mieszkankom i mieszkańcom oraz z nagrody. - Wspaniale, kiedy nasze działania nie dość, że służą mieszkańcom, to jeszcze są dostrzegane – powiedział.

Badania przesiewowe są realizowane w naszym mieście od 2018 roku przez organizację pozarządową - Fundację „PRIMO DIAGNOSIS”. Realizator zadania wyłaniany jest w drodze konkursu ofert.
Badaniami obejmowana jest rocznie grupa od 200 do 300 dzieci od 18 do 35 miesiąca życia. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się udział dzieci starszych - gdy kierowane są przez lekarzy do badań specjalistycznych. Realizacja programu poprzedzona jest spotkaniami specjalistów z osobami zainteresowanymi udziałem w programie. Odbywają się one w żłobkach, klubach dziecięcych, szkołach, przedszkolach i przychodniach. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka od 18 do 35 m. ż., który jest zaniepokojony jego zachowaniem, może zwrócić się do realizatora programu z prośbą o pomoc, a w uzasadnionych przypadkach przeprowadzona zostanie diagnostyka kliniczna z zastosowaniem narzędzia ADOS -2 (Autism Diagnostic Observation Schedule).

Program w całości finansowany jest z budżetu Miasta Częstochowy. W latach 2018-2020 na realizację badań w kierunku diagnostyki ze spektrum autyzmu wydano 60 900 zł.

do góry strony