Studium

Obowiązujące Studium uchwalone 21 listopada 2019 r.

Archiwalne – nieobowiązujące

 1. Uchwała Nr 414/XXX/00 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”.
  Załącznik nr 1 - Tekst Studium.
  Załącznik nr 2 - Uwarunkowania rozwoju.
  Załącznik nr 3 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
  Załącznik nr 4 - Instrumentalizacja polityki przestrzennej.
   
 2. Uchwała nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 – Tekst studium
  Załącznik nr 2 – Mapa – Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Orientacja arkuszy
  Arkusz 1
  Arkusz 2
  Arkusz 3
  Arkusz 4
   
 3. Wyrok WSA z dnia 28 grudnia 2006 r. w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
   
 4. Uchwała nr 795/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 - Wykaz zmian w tekście Studium
  Załącznik nr 2 - Treść punktu I.J dodanego do części I tekstu Studium
  Załącznik nr 3 - Treść punktu IV.A dodanego do części IV tekstu Studium
  Załącznik nr 4 - Wykaz zmian w rysunku Studium
  Załącznik nr 5 - Fragment rysunku Studium obejmujący obszar objęty zmianą
  Załącznik nr 6 - Ujednolicony tekst Studium
  Załącznik nr 7 - Ujednolicony rysunek Studium  – Orientacja arkuszy
  Legenda 1
  Legenda 2
  Arkusz 1
  Arkusz 2
  Arkusz 3
  Arkusz 4
   
 5. Ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy uwzględniający Wyrok WSA z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz zmiany wprowadzone uchwałą nr 795/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r.
   
 6. Uchwała nr 38/V/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 - Tekst zmiany Studium.
  Załącznik nr 2 - Wykaz zmian w tekście Studium.
  Załącznik nr 3 - Fragment rysunku Studium obejmujący obszar objęty zmianą.
  Załącznik nr 4 - Wykaz zmian w rysunku Studium.
  Załącznik nr 5 - Uzasadnienie i synteza zmiany Studium.
  Załącznik nr 6 - Ujednolicony tekst Studium.
  Załącznik nr 7 - Ujednolicony rysunek Studium.
   
 7. Uchwała nr 457/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 - Fragment rysunku Studium obejmujący obszar objęty zmianą.
  Załącznik nr 2 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą Studium.
  Załącznik nr 3 - Ustalenia szczegółowe określające kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą Studium.
  Załącznik nr 4 - Uzasadnienie i synteza zmiany Studium.
  Załącznik nr 5 - Wykaz zmian w tekście Studium.
  Załącznik nr 6 - Ujednolicony tekst Studium.
  Załącznik nr 7 - Ujednolicony rysunek Studium.
   
 8. Uchwała nr 459/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 - Fragment rysunku Studium obejmujący obszar objęty zmianą.
  Załącznik nr 2 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą Studium.
  Załącznik nr 3 - Ustalenia szczegółowe określające kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą Studium.
  Załącznik nr 4 - Uzasadnienie i synteza zmiany Studium.
  Załącznik nr 5 - Wykaz zmian w tekście i na rysunku Studium.
  Załącznik nr 6 - Ujednolicony tekst Studium.
  Załącznik nr 7 - Ujednolicony rysunek Studium.
   
 9. Uchwała nr 507/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 - Wykaz zmian w tekście Studium.
  Załącznik nr 2 - Treść punktu I.M dodanego do części I „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” tekstu Studium.
  Załącznik nr 3 - Treść punktu IV.D dodanego do części IV „Uzasadnienie rozwiązań przyjętych w studium” tekstu Studium.
  Załącznik nr 4 - Wykaz zmian na rysunku Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10000.
  Załącznik nr 5 - Fragment rysunku Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10000 obejmujący obszar objęty zmianą.
  Załącznik nr 6 - Ujednolicony tekst Studium.
  Załącznik nr 7 - Ujednolicony rysunek Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10000.
   
 10. Uchwała nr 726/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 - Fragment rysunku Studium w skali 1: 10 000, obejmujący obszar objęty zmianą Studium.
  Załącznik nr 2 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą Studium.
  Załącznik nr 3 - Ustalenia szczegółowe określające kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą Studium.
  Załącznik nr 4 - Uzasadnienie rozwiązań przyjętych w zmianie Studium oraz synteza ustaleń zmian w Studium.
  Załącznik nr 5 - Wykaz zmian wprowadzonych w tekście Studium i na rysunku Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.
  Załącznik nr 6 - Ujednolicony tekst Studium.
  Załącznik nr 7 - Ujednolicony rysunek Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10000.
   
 11. Uchwała nr 915/LI/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 - wykaz zmian wprowadzonych w tekście Studium i na rysunku Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.
  Załącznik nr 2 - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą Studium.
  Załącznik nr 3 - uzasadnienie rozwiązań przyjętych w zmianie Studium oraz synteza ustaleń zmian w Studium.
  Załącznik nr 4 - fragment rysunku Studium w skali 1:10000 obejmujący obszar objęty zmianą Studium.
  Załącznik nr 5 - ujednolicony tekst Studium.
  Załącznik nr 6 - ujednolicony rysunek Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10000.
   
 12. Uchwała nr 34.VI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 - fragment rysunku Studium w skali 1:10000 obejmujący obszar objęty zmianą Studium.
  Załącznik nr 2 - aktualizacja uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru objętego zmianą Studium.
  Załącznik nr 3 - ustalenia szczegółowe, określające kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą studium.
  Załącznik nr 4 - uzasadnienie rozwiązań przyjętych w zmianie Studium oraz synteza ustaleń zmian w Studium.
  Załącznik nr 5 - wykaz zmian wprowadzonych w tekście Studium i na rysunku Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.
  Załącznik nr 6 - ujednolicony tekst Studium.
  Załącznik nr 7 - ujednolicony rysunek Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10000.
   
 13. Uchwała nr 120.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Załącznik nr 1 - fragment rysunku studium w skali 1:10 000 obejmujący obszar objęty zmianą studium.
  Załącznik nr 2 - aktualizacja uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru objętego zmianą studium.
  Załącznik nr 3 - ustalenia szczegółowe określające kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą studium.
  Załącznik nr 4 - uzasadnienie rozwiązań przyjętych w zmianie studium oraz synteza ustaleń zmian w studium.
  Załącznik nr 5 - wykaz zmian wprowadzonych w tekście studium i na rysunku studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.
  Załącznik nr 6 - ujednolicony tekst studium.
  Załącznik nr 7 - ujednolicony rysunek studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”  w skali 1:10 000.
pdf drukuj
do góry strony