Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

6 lutego 2017
AKTYWNI RODZICE – SZCZĘŚLIWE DZIECI 2.
[zdjęcie aktualności]

Do 13 lutego potrwa jeszcze rekrutacja do drugiej edycji projektu w ramach którego częstochowianie mogą otrzymać dofinansowanie kosztów usługi opiekuńczej niań.

Formą wsparcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest refundacja kosztów zatrudnienia niani dla rodziców powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. Refundacja obejmie aż 85% wszystkich poniesionych kosztów, przy założeniu, iż koszty te wyniosą maksymalnie 4 000 zł. Dofinansowanie można uzyskać na okres 12 miesięcy.

W ramach projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” zaplanowano również utworzenie 10 nowych miejsc w Filii Żłobka Miejskiego „Reksio” przy ul. Sportowej. Wcześniej przeprowadzone tam zostaną prace remontowo-adaptacyjne oraz zakupione wyposażenie – tak, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki. Przyjęcie dzieci do żłobka planowane jest na wrzesień.

Trwa także nabór do bazy niań, do której mogą wpisywać się osoby zainteresowane taką pracą. Będzie prowadzony do momentu ogłoszenia informacji o jego zamknięciu.

Projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” realizowany będzie do 31 sierpnia 2018 r. Jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Więcej informacji dotyczących naboru w zakresie opieki niań można znaleźć tutaj:  http://fe.czestochowa.pl/page/5336,aktywni-rodzice---szczesliwe-dzieci-2.html