Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

3 marca 2021
ABSOLWENT - PRACA - STABILIZACJA
[zdjęcie aktualności]

...to tytuł projektu zawodowego, którego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy studentów i absolwentów uczelni wyższych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” to kompleksowe wsparcie (posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne) studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. Inicjatywa adresowana jest do osób zamieszkujących województwa: śląskie, opolskie i małopolskie.

Grupa docelowa

Osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Oferowane wsparcie:

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych;

– poradnictwo psychologiczne;

– poradnictwo zawodowe;

– doradztwo zawodowe;

– wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego (w tym wparcie indywidualne, zatrudnienie oraz monitoring zatrudnienia);

– bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze ofert pracy;

– bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze kursów zawodowych;

– bezpośrednie wsparcie w poszukiwaniu i doborze staży zawodowych;

– udział w szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesieniu lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

– odbycie płatnego stażu zawodowego trwającego 3 miesiące;

– dodatek motywacyjny max. do 12 miesięcy

Realizacją projektu zajmuje się Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz

Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ".

Więcej informacji:

Monika Kukułka
tel. 32 494 13 19
e-mail: m.kukulka@crl.org.pl

https://crl.org.pl/

https://www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego/

https://www.youtube.com/channel/UCUZNfoEDlBPfKMJVU7I--6w

https://www.instagram.com/centrum.rozwoju.lokalnego/

https://crl.org.pl/zbieraj-z-nami-1/

Źródło informacji: Centrum Rozwoju Lokalnego