Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

2 marca 2021
MIĘDZYNARODOWA PRZYGODA SP31
[zdjęcie aktualności]

Od kilku lat częstochowska Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego współpracuje z innymi europejskimi placówkami w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Skutkiem tych działań są liczne wymiany doświadczeń oraz wdrażanie nowoczesnych metod edukacji.

Od 2018  Szkoła Podstawowa nr 31 jest koordynatorem i partnerem projektowym dla współrealizujących przedsięwzięcie europejskich szkół z Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Rumunii i Włoch. Dzięki działaniom projektowym na terenie samej szkoły oraz uczestnictwie w mobilnościach zagranicznych, zarówno uczniowie jak i nauczycieli rozwinęli swoje kompetencje organizacyjne w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także kompetencje lingwistyczne, społeczne i obywatelskie, poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturowej. Działania oparte na włączeniu społecznym, wymianie doświadczeń i stosowaniu nowoczesnych, innowacyjnych metod i technik pracy w zakresie edukacji zaowocowały rozwijaniem kreatywności, odkrywaniem wiary we własne możliwości i umiejętności współpracy w grupie oraz budowaniem postaw tolerancji i zaangażowania we własną edukację.

Cele, które zostały zrealizowane dzięki uczestnictwu w programie to zbudowanie potencjału europejskiego poprzez wymianę doświadczeń uczniów i nauczycieli na poziomie międzynarodowym oraz poszerzenie wiedzy na temat europejskiego dziedzictwa kulturowego definiującego tożsamość ucznia, nauczyciela, członka społeczności lokalnej, obywatela Europy.

Od września 2018 roku SP31 dzieli się doświadczeniem i wypracowuje materialne i niematerialne rezultaty współpracy międzynarodowej, nie tylko w postaci papierowej ale również w formie quizów i folderów online, e-booków, materiałów z kodami QR, filmów, czy prezentacji. Obecnie placówka realizuje dwa projekty w ramach Akcji KA1 i KA2 programu Erasmus+, przewidziane na lata 2020-2022 (do czego zachęca też inne szkoły).

Źródło informacji: SP31