Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

20 października 2020
UTRZYMANIE ZIELENI W „ALEI BRZOZOWEJ”
[zdjęcie aktualności]

Ze względu na obumieranie i niszczenie przez warunki atmosferyczne części drzew z „alei brzozowej”, a także w trosce o bezpieczeństwo spacerujących, niektóre z brzóz muszą zostać usunięte. Na ich miejscu pojawią się nowe egzemplarze.

STAN DRZEW

W ciągu ostatnich lat, 58 spośród 330 rosnących w „alei brzozowej” drzew objętych ochroną pomnikową utraciło zdolności życiowe. Stało się tak na skutek wieku (większość egzemplarzy ma ponad 70 lat) i silnych wiatrów, powodujących złomy i wywroty. Dalsze pozostawienie drzew na miejscu, ze względu na rekreacyjny charakter okolicy, stało się więc niebezpieczne dla spacerujących. Aby uniknąć zagrożenia, konieczne było podjęcie decyzji o usunięciu obumarłych egzemplarzy. Ponieważ drzewa objęte są statusem pomnika przyrody, o wycince musiała zdecydować częstochowska Rada Miasta. Uchwałę w sprawie zniesienia z nich formy ochrony należało poprzeć opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz pozwoleniem Marszałka Województwa Śląskiego.

OCZYSZCZENIE TERENU / NOWE NASADZENIA

Zadanie związane z usunięciem niebezpiecznych dla mieszkańców drzew, prowadzone są (na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta) przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ABAKUS, które specjalizuje się m. in. w pracach konserwatorskich przy pomnikach przyrody. Najpierw – do końca października – z pasa „alei brzozowej” mają zniknąć tylko te drzewa, których stan stwarza istotne zagrożenie. W ich miejsce – w przyszłym roku zostaną dokonane nasadzenia zastępcze. Równolegle na miejscu wykonywane są coroczne cięcia sanitarne pozostałych drzew pomnikowych, polegające na usuwaniu suchych i zamierających oraz nadłamanych gałęzi.

CO DALEJ?

Z przyrodniczego punktu widzenia lokalizacja „alei brzozowej” w pasie drogowym ul. Bialskiej jest mało korzystna (kwestia utwardzania nawierzchni, budowy chodników, wykonywania zjazdów indywidualnych). Również wiek drzew (ponad 70 lat) oraz mało odporny na upływ czasu i czynniki cywilizacyjne gatunek tworzący „pomnikową” aleję wpływają na to, że w kolejnych latach należy spodziewać się nieuchronnego procesu intensywnego zamierania kolejnych egzemplarzy.

Dlatego też w „alei brzozowej” sukcesywnie prowadzone są działania ochronne, w ramach których w ostatnich latach dokonano już łącznie 244 nowych nasadzeń, tak aby podtrzymać ,,alejowy” charakter tego lubianego, przyrodniczego pomnika a zarazem popularnego terenu rekreacyjnego.

Przypomnijmy, że pierwotnie w skład ,,alei Brzozowej” wchodziło 385 drzew. Obecnie drzew w różnym wieku i różnym stanie zdrowotnym jest tam dużo więcej, ale nie wszystkie są oczywiście objęte ochroną „pomnikową”. Na przestrzeni lat – w ramach ochrony i pielęgnacji tego pomnika przyrody – miasto uzupełniało powstające w drzewostanie ubytki; nasadzało także nowe drzewa w miejscach, gdzie wcześniej ich nie było. Nasadzenia prowadzono tak, aby zadbać o integralność i regularność układu alejowego 2,5-kilometrowego odcinka ul. Bialskiej. W alei Brzozowej przyjęta jest zasada, że nowo sadzone brzozy mają obwód pnia nie mniejszy niż 14 cm, a wysokość od 3 do 4 m. Takie będą też drzewa, które w tym roku zastąpią obumarłe drzewa.

łs, info: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  UM