Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

30 kwietnia 2020
ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM – INFORMACJE DLA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Wszystkie najważniejsze informacje o zagrożeniu koronawirusem, działaniach władz miasta, organizacji pracy urzędów, placówek oświatowych, wsparciu seniorów można znaleźć poniżej.
 
Aktualne dane dortyczące sytuacji epidemiologicznej w Częstochowie i powiecie częstochowskim dostępne są w dziale AKTUALNOŚCI na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie psse.czest.pl
 
Po weekendzie zostaną otwarte hotele, centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe, będzie też można korzystać z rehabilitacji leczniczej, a sklepy budowlane będą czynne w weekendy. To kolejny, zapowiadany przez rząd etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

4 maja mają zostać udostępnione m.in. stadiony, boiska, korty tenisowe, będzie można korzystać z kajaków, łódek i rowerów wodnych. Do treningów, a z czasem do rozgrywek mają też wrócić piłkarze Ekstraklasy i żużlowcy Ekstraligi. Takie są zapowiedzi ministerstwa sportu.

 

Od poniedziałku, 20 kwietnia można będzie pójść do parku i na spacer w lesie, więcej klientów zrobi jednocześnie zakupy w sklepie, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez towarzystwa dorosłych. To pierwszy etap znoszenia ograniczeń związanych z trwającą epidemią, które zapowiedział rząd.
Od czwartku, 16 kwietnia do odwołania każdy ma obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów precyzuje kto i gdzie musi nosić maseczkę, a kto jest z tego obowiązku zwolniony.
Wspólne działania związane z obecnymi wyzwaniami podejmują samorządowcy m.in. w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Z kolejną własną inicjatywą wyszły też władze Częstochowy. W liście do premiera postulują modyfikację zasad robienia zakupów – tak, aby były bezpieczne i szły sprawniej niż według obecnie przyjętych reguł.
Mniej osób w sklepach, zamknięte parki, hotele, salony kosmetyczne i fryzjerskie, 2-metrowa odległość między pieszymi, zawieszenie rehabilitacji, zmiany w kwarantannie, dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników i zakaz wychodzenia z domu osobom niepełnoletnim bez opieki dorosłego to tylko niektóre obostrzenia wprowadzone przez rząd i ogłoszone 31 marca.
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w przygotowanej informacji podsumował dotychczasowe najważniejsze działania i przedsięwzięcia związane z prewencją oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 

Dojazd do pracy, zakup jedzenia, lekarstw i opieka nad bliskimi to jedyne wyjątki we wprowadzanych właśnie ograniczeniach w przemieszczaniu się, które obowiązywać będą do 11 kwietnia. W autobusie i tramwaju może podróżować tylko tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących, w mszy nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób.

Prezydent Częstochowy wysłał do Premiera Rządu RP list z propozycjami rozwiązań legislacyjnych mających na celu ograniczeniem niedogodności związanych z czasem zagrożenia epidemicznego. Chodzi o uproszczenie procedur administracyjnych, zwrócenie uwagi na problem rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie wsparcia osłonowego dla przedsiębiorców. 
 
Niezależnie od działań administracji rządowej w Częstochowie wprowadzamy rozwiązania, które mają za zadanie ograniczyć negatywne skutki związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 
  • SERWIS RZĄDOWY DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA
  1. Wychodzisz z domu? Zasłoń usta i nos!
  2. Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia
  3. Ochrona przed koronawirusem
  4. Informacje dla podróżujących
  5. Ograniczenia działalności gastronomicznej, rozrywkowej oraz funkcjonowania galerii handlowych

------------------------------------------------------------------------------------------

PRACA URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY

Od 20 kwietnia w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy załatwiane są także – po uprzednim telefonicznym umówieniu - sprawy związane z rejestracją nowych i sprowadzanych z zagranicy pojazdów. W Urzędzie nadal obowiązują ograniczenia w obsłudze interesantów z powodu epidemii.

Urząd Miasta Częstochowy informuje, że w związku z istniejącą w kraju sytuacją epidemiczną wydłużono terminy zapłaty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i przekształcenie nieruchomości. 
 
Wprowadzone przez Rząd RP od 1 kwietnia obostrzenia związane z epidemią nie zmieniają obowiązujących w okresie zagrożenia koronawirusem zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Częstochowy. Załatwianie spraw opiera się na komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub pocztowej. Osoby, które – w sytuacjach wyjątkowych - chcą skorzystać z punktu kancelaryjnego lub punktów informacyjnych, powinny wcześniej skonsultować się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną z właściwym wydziałem UM.
W poniedziałek 30 marca w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Waszyngtona zostanie uruchomiony punkt kancelaryjny. Będzie umożliwiał mieszkańcom załatwienie spraw poprzez korespondencję papierową. Punkt kancelaryjny będzie czynny od godz. 9.00 do 14.00.
 
Urząd Miasta Częstochowy przypomina, że do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. UM nadal pracuje załatwiając sprawy drogą elektroniczną i telefoniczną. Wyjątkiem jest referat zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz punkty, które uruchomiono od 17 marca, służące do kontaktu z urzędnikiem w sytuacjach pilnych i wyjątkowych.
 
Wydział Geodezji i Kartografii informuje, że interesanci będą obsługiwani wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.
 
Telefoniczną obsługą spraw z zakresu działalności gospodarczej zajmują się urzędniczki i urzędnicy Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.
 
W związku z zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich podaje bezpośrednie numery telefonów. Z pracownikami można także kontaktować się e-mailowo.
 
Z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miasta można kontaktować się telefonicznie, mejlowo, poprzez platformę ePUAP, a także pocztą.  
 
Wykonawcy robót i interesanci Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta muszą liczyć się z ograniczeniami w pracy jednostki. Do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa.
 
Urząd Miasta Częstochowy 13 marca (piątek) od godz. 13 do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. Wyjątkiem jest referat zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urząd oczywiście nadal pracuje by - w miarę możliwości – załatwiać sprawy mieszkańców drogą elektroniczną i telefoniczną.
 
W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, zakres swojej pracy ogranicza również częstochowski Urząd Stanu Cywilnego. Większość spraw będzie załatwianych bez konieczności osobistej wizyty.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PRZEDSIĘBIORCY

Główny Inspektorat Sanitarny opracował listę wytycznych dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii. Służą zapewnieniu bezpieczeństwa i utrzymaniu ciągłości produkcji.

Kryzys wywołany epidemią uderza także w samorządy – nie tylko w firmy i ich pracowników. Skutki zastoju w gospodarce przełożą się na znaczny ubytek dochodów Częstochowy, szacowany na ok. 100 mln zł. Miasto podejmuje jednak dalsze działania, aby ulżyć przedsiębiorcom. Samorządowcy formułują też postulaty pod adresem Rządu.

18 kwietnia weszły w życie przepisy rozszerzające tzw. tarczę antykryzysową, Dotyczą m.in. zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, w ramach tarczy antykryzysowej, oferuje wsparcie dla pracodawców. Wnioski można składać w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

- to hasło akcji społecznej, zainicjowanej przez Stowarzyszenie „Częstokocham”. Epidemia uderzyła m.in. w branżę usług, z których - w związku z wprowadzonymi ograniczeniami - nie da się korzystać. Jest sposób, by wesprzeć przedsiębiorców.
Organizacje pozarządowe mogą także ubiegać się o dofinansowanie z tytułu spadku przychodów z działalności statutowej. 

Wśród nowych regulacji w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, która ma zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa, a które weszły w życie 1 kwietnia część dotyczy działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Grupa o tej nazwie powstała na Facebooku, aby zachęcać do korzystania z oferty częstochowskich restauracji, barów czy pizzerii także w czasie pandemii – gdy nie można ich osobiście odwiedzić. Aby przetrwać kryzys, lokale gastronomiczne przestawiają się na nowy tryb pracy – dowóz jedzenia do klientów bądź odbiór osobisty.  
Aby wesprzeć częstochowskich przedsiębiorców, prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zwrócił się do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ministerstwa Zdrowia o przygotowanie aktów prawnych umożliwiających zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
W związku z Koronawirusem SARS-CoV-2, na podstawie raportu CDC (The Centers for Disease Control and Prevention), Ministerstwo Zdrowa, we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego i Instytutem Medycyny Pracy opracowało zalecenia dla pracodawców.
 
Częstochowa proponuje wsparcie dla przedsiębiorców, którzy płacą lokalne podatki i opłaty, wynajmują lokal od miasta lub dzierżawią miejską działkę. To ulgi możliwe w ramach obecnych regulacji prawnych dla firm, mających problemy z powodu zagrożenia koronawirusem.
 
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego Wojciech Konieczny zwrócili się z prośbą o wsparcie dla częstochowskich szpitali w związku z sytuacją kryzysową zagrożenia koronawirusem. Niektóre firmy zaczęły pomagać wcześniej spontanicznie, teraz do zorganizowanej akcji dołączają kolejne podmioty.
 
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk apeluje do przedsiębiorców o solidarność i empatię wobec pracowników. Wcześniej zwrócił się do premiera, by wprowadził rozwiązania prawne, które umożliwiłyby pomoc publiczną dla naszych przedsiębiorców.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
DLA SENIORÓW
 

 

Częstochowska firma wyprodukowała i bezpłatnie udostępniła blisko tysiąc sztuk przyłbic ochronnych. Wszystkie, za pośrednictwem instytucji i organizacji pożytku publicznego, trafią do częstochowskich seniorek i seniorów.
 

Do 10 kwietnia przedłużono akcję dostarczania leków dla seniorek i seniorów, realizowaną przez firmę Deligoo Częstochowa, stowarzyszenia Częstokocham i Aktywna Częstochowa oraz Młodzieżową Radę Miasta.
Seniorzy z województwa śląskiego mogą skorzystać ze specjalnej linii telefonicznej, oferującej wsparcie psychologiczne i koordynację pomocy w rozwiązywaniu konkretnych problemów.
- to hasło ogólnopolskiej akcji, realizowanej przez Fundację Świat Głuchych, w ramach której pomoc w zrobieniu zakupów otrzymają seniorki i seniorzy niedosłyszący, słabosłyszący i z implantami. Wystarczy napisać e-maila lub zadzwonić.
 
Najstarsze częstochowianki i częstochowianie są szczególnie narażeni na ryzyko zakażenia koronawirusem. Przypominamy seniorom, by o siebie dbali, by jeśli to tylko możliwe w ogóle nie wychodzili teraz z domów, nie robili zakupów w sklepach, aptekach, nie chodzili do przychodni, nie brali udziału w mszach świętych, nie korzystali z publicznej komunikacji. 
 

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zachęca częstochowskich seniorów i ich bliskich do pobrania i uzupełnienia kart informacyjnych związanych z kopertą życia. Akcja służy wsparciu osób starszych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

 

Dzięki firmie Deligoo Częstochowa, stowarzyszeniom Częstokocham i Aktywna Częstochowa oraz Młodzieżowej Radzie Miasta częstochowskie seniorki i seniorzy mogą zostać w swoich domach, nawet wtedy kiedy muszą zrealizować receptę lub kupić potrzebne leki.
 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie uruchamia bezpłatne usługi asystenckie dla osób starszych. Akcja służy ograniczeniu konieczności wychodzenia seniorów z domu, a co za tym idzie, przeciwdziałaniu zakażenia koronawirusem.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
TRANSPORT W MIEŚCIE
 

 

W związku ze stopniowym znoszeniem rządowych ograniczeń w przemieszczaniu się, od najbliższego poniedziałku wracają kontrolę terenowe w Strefie Płatnego Parkowania. Obecnie 119 miejskich parkomatów przechodzi dezynfekcję. Proces ten będzie powtarzany cyklicznie.

Minionej nocy rozpoczęła się dodatkowa, kompleksowa dezynfekcja wszystkich autobusów i tramwajów częstochowskiego MPK. Będzie kontynuowana cyklicznie.
Limity pasażerów w autobusach i tramwajach, zawieszenie ważności okresowych biletów ulgowych dla uczniów i seniorów, mycie i dezynfekcja wiat - to odpowiedź częstochowskiego  MPK oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu na rządowe obostrzenia związane z nasileniem epidemii koronawirusa. Od kwietnia obowiązywać będzie wakacyjny rozkład jazdy. 
Od 20 marca zawieszone do odwołania zostaje kursowanie weekendowych linii nocnych, a od 1 kwietnia wszystkie autobusy i tramwaje MPK w Częstochowie będą kursować do odwołania według wakacyjnego rozkładu jazdy.

MPK w Częstochowie Sp. z o. o. informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 18.03.2020 r. zmienia dni i godziny pracy na Punktach Sprzedaży Biletów.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie czasowo zawiesza kontrole pracowników w strefie płatnego parkowania. Nieczynne (i oznakowane) będą również miejskie parkomaty.
Z uwagi na zwiększające się z dnia na dzień zagrożenie epidemiologiczne oraz w myśl zaleceń instytucji krajowych, Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ogranicza do odwołania kontakt bezpośredni petentów z pracownikami oraz wstrzymuje możliwość płatności gotówkowych i z użyciem karty płatniczej w kasie firmy.
Częstochowskie MPK i MZDiT wprowadziły kolejne procedury związane z zapobieganiem potencjalnemu zakażeniu koronawirusem w mieście.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INSTYTUCJE MIEJSKIE
 
Na razie nie usłyszymy muzyki w salach Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Nie odbędzie się też tegoroczna edycja wiosennego festiwalu jazzu tradycyjnego. Organizatorzy mają nadzieję, że uda się ją bezpiecznie przeprowadzić w przyszłym roku. Od 4 maja kasa Filharmonii zajmie się zwrotami biletów za odwołane imprezy. Bilety na koncerty przeniesione na inny termin zachowują ważność.
Od 2 maja kancelaria w biurze obsługi Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej 117 będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, a w soboty w godz. 8.00-13.00. Obsługa będzie się odbywać przy dwóch stanowiskach – z zachowaniem wszystkich rygorów bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Bezpośrednia obsługa klientów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozostaje zawieszona do odwołania. Z pracownikami można się kontaktować telefonicznie i mailowo. Częstochowianki i częstochowianie mogą też liczyć na zdalne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne.
 
Mieszkańcy, którzy muszą osobiście załatwić sprawy urzędowe związane z opłatami za odpady, proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty. Pozwoli to na ograniczenie bezpośrednich kontaktów do niezbędnego minimum.

 

Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego pozostaje nieczynna. Za jej pośrednictwem możemy jednak otrzymać bezpłatny dostęp do przepastnych zasobów IBUK Libry – czytelni wirtualnej, a więc w pełni bezpiecznej i wolnej od koronawirusa.

Częstochowskie Centrum Świadczeń, choć fizycznie zamknięte, umożliwia obsługę w sposób zdalny. Sprawy można załatwiać poprzez internet, pocztę lub specjalną skrzynkę korespondencyjną. Informacje udzielane są również telefonicznie.

Częstochowskie instytucje i służby ratownicze otrzymały kolejną partię kupionych z budżetu miasta środków ochrony. Zapewnią większe bezpieczeństwo podczas codziennej pracy.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zarejestrować się w PUP elektronicznie – przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP albo podczas wizyty osobistej w urzędzie. Wtedy jednak wcześniej trzeba wypełnić specjalny elektroniczny formularz lub umówić się telefonicznie.

Zespoły teatralne znalazły się w zupełnie nieznanej im dotąd sytuacji. Nie można wystawiać spektakli – teatr, jakim go znamy, przestał nagle funkcjonować. Aktorki i aktorzy, także w Częstochowie, nie siedzą jednak z założonymi rękami. Zespół Teatru im. A. Mickiewicza stara się utrzymać więź z publicznością pomimo epidemii. I pomysłów mu nie brakuje. 
 
Osoby w kryzysie bezdomności dostają od częstochowskich strażników miejskich maseczki ochronne dostarczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Dostarczone przez miasto maseczki, przyłbice czy kombinezony zapewnią strażnikom większe bezpieczeństwo. W czasie pandemii służba niesie ze sobą zwiększone ryzyko dla funkcjonariuszy. Oprócz obowiązków związanych z obecną sytuacją, wykonują oni wszystkie swoje dotychczasowe zadania – w tym reagują na zgłoszenia mieszkańców.

400 maseczek ochronnych otrzymała częstochowska Straż Miejska od Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ ,,Solidarność”.
 
Patrolujący Częstochowę strażnicy miejscy będą dodatkowo zwracać uwagę i przypominać mieszkańcom o konieczności unikania dużych skupisk ludzkich. W przypadku dostrzeżenia większych grup, upomną ich z zamieszczonych na radiowozach megafonów.

Dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Wydajność systemu gwarantuje jej stałe dostawy, a zaawansowane technologie - niezawodny sposób odprowadzania ścieków, także w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Wodociągi Częstochowskie, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zalecenia organów zewnętrznych, wprowadzają zakaz wstępu osób trzecich na teren obiektów przedsiębiorstwa.
 
Także Cmentarz Komunalny – Miejski Zakład Pogrzebowy, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem, wdraża od 16 marca działania profilaktyczne w zakresie obsługi.
 
Kolejna miejska instytucja ogranicza zakres swojej pracy. Do odwołania zamknięty dla klientów będzie Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Sprawy można załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie i poprzez internet.
 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o ogranicza dostęp mieszkanek i mieszkańców do biura Działu Usług Zewnętrznych, przy ul. Nowowiejskiego. Jednocześnie informujemy, że od 16 marca nie będą wydawane worki big-bag na odpady remontowo – budowlane, a od 18 marca wstrzymuje się przyjmowanie odpadów w Stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie.
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie informuje, że wszystkie obiekty administrowane przez MOSiR będą zamknięte do odwołania. Zawieszone zostały również, organizowane przez ośrodek, rozgrywki i imprezy sportowe.
 
Osoby, które otrzymały – przypadające do 25 marca – imienne wezwania do Straży Miejskiej, mogą telefonicznie przełożyć termin lub zmienić formę złożenia wyjaśnień. Również wszelkie inne sprawy należy zgłaszać poprzez telefon.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA
Kolejna partia środków ochrony została przekazana na potrzeby walki z koronawirusem. Tym razem 30 tys. rękawiczek i 90 litrów płynu odkażającego trafiło do Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.
W związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu koronawirusa dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 3 maja bieżącego roku. Nie zmieniły się zasady korzystania z tego świadczeniach – informuje ZUS. 

 

Wojewoda Śląski przedłużył zawieszenie działalności miejsc integracji społecznej – w tym klubów seniora czy warsztatów terapii zajęciowej. Obecne ograniczenia obowiązują do 10 maja.

 

Dzięki nowelizacji przepisów tzw. tarczy antykryzysowej więcej podmiotów ekonomii społecznej zyska narzędzia do walki ze skutkami koronawirusa.  

Do Miejskiego Szpitala Zespolonego trafił sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej o wartości prawie 400 tysięcy. To odpowiedź na apel prezydenta Częstochowy do przedsiębiorców.  
Osoby, które przechodzą emocjonalny kryzys związany z obecną sytuacją, mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego, dostępnego za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta.
Ponad 180 osób czeka w Częstochowie na badanie diagnostyczne w kierunku koronawirusa. Od piątku 17 kwietnia po mieście jeździć będzie tzw. wymazobus, czyli specjalny ambulans do pobierania wymazów od mieszkanek i mieszkańców mających wskazania do testów na obecność wirusa COVID-19. Dzięki temu czas oczekiwania pacjentów w kwarantannie domowej na wykonanie testu znacznie się skróci.
Zmieniły się zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zmiany służą ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa i ochronie osób najbardziej narażonych na zachorowanie.
Nowe świadczenie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych, rozszerzenie możliwości pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodziców dzieci do 18 roku życia, czy orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa, to niektóre z obowiązujących rozwiązań na rzecz osób z niepełnosprawnością.  
Już niemal miesiąc działają, uruchomione przez częstochowski MOPS infolinie, będące źródłem informacji o formach pomocy i walki z epidemią.
6,7 mln zł  na niezbędne modernizacje, sprzęt i doposażenie zostało przyznane Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu i Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie w ramach podziału regionalnych środków europejskich przeznaczonych na walkę z epidemią. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny podległy Marszałkowi Województwa uzyska na ten cel 7,6 mln złotych.
32 606 32 00 – to numer specjalnej infolinii uruchomionej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Jest przeznaczona dla osób przebywających na kwarantannie, które oczekują na pobranie wymazu do testu na obecność koronawirusa (COVID-19).
Jeśli podejrzewasz, że jesteś zakażony/a koronawirusem możesz umówić się na wideorozmowę lub telekonsultację lekarską albo pielęgniarską. Podczas takiej porady możesz otrzymać e-receptę bądź e-zwolnienie.

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych.

Obecna sytuacja to nowe wyzwanie także dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Kontynuuje on realizację wszystkich swoich zadań, a także pomaga osobom dotkniętym negatywnymi skutkami epidemii.
 
Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił wykaz realizujących świadczenia zakładów opieki zdrowotnej, z których można korzystać w okresie epidemii koronawirusa.
Pamiętajmy: maseczki i rękawiczki ochronne, których używamy w czasie epidemii powinny być wrzucane do pojemnika lub worka na odpady zmieszane. Nie wyrzucajmy ich byle gdzie i byle jak.  
Od 16 kwietnia rząd wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Można to będzie robić chustką, szalikiem albo maseczką ochronną. Ważne jest, aby taką maseczkę prawidłowo nałożyć i zdjąć. 
Kwarantanna dla osób powracających z zagranicy obejmuje teraz także tych, którzy z nimi mieszkają. Wszyscy przechodzący taką obowiązkową kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych. Warunkiem ich otrzymania jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.
 
Firma spod Częstochowy nieodpłatnie zajmie się odkażaniem pomieszczeń Miejskiego Szpitala Zespolonego oraz karetek pogotowia. Miasto ze swej strony zapewni środki do dezynfekcji.
W okresie epidemii, związanej z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogą skorzystać ze szczególnych form pomocy, udzielanych w sytuacjach kryzysowych.

Prezydent Częstochowy apeluje do Ministra Zdrowia o uruchomienie w północnym subregionie województwa śląskiego laboratorium, w którym wykonywane byłyby testy na obecność koronawirusa. Na razie w całym regionie są tylko dwa takie laboratoria – oba na Górnym Śląsku. Osoby z Częstochowy i okolic na wyniki testu czekają nierzadko kilka dni, wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo zdrowotne w stanie epidemii i zagrożenia koronawirusem.

W sprawie orzeczeń – w związku z trwającą sytuacją – zmieniły się pewne przepisy, dotyczące m.in. ważności orzeczenia czy możliwości jego wydania bez uczestnictwa zainteresowanej osoby.

Najważniejsze informacje o tym, jak postępować, by uniknąć zakażenia (i nie tylko) można znaleźć na specjalnym plakacie, który został przygotowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

W wyniku wspólnych ustaleń Prezydenta Miasta Częstochowy i Przeora Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, pracownicy częstochowskich służb medycznych będą mogli nieodpłatnie korzystać z miejsc noclegowych w Domu Pielgrzyma.

- to akcja charytatywna zainicjowana dla wsparcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce. Jej celem jest budowa specjalnych izolatek przeznaczonych dla osób zarażonych COVID 19.

Trwa akcja Maseczki dla Polski. Jej organizatorzy chcą wyprodukować 40 milionów materiałowych maseczek, które przez samorządy mają trafić do wszystkich Polaków. Już 26 marca Częstochowa złożyła zapotrzebowanie na takie produkty ochronne dla mieszkańców.

Liczne organizacje pozarządowe, ale także w żaden sposób niezrzeszone mieszkanki i mieszkańcy starają się pomóc w walce z koronawirusem. Organizują zbiórki potrzebnych rzeczy, pieniędzy na nie; wspierają służby medyczne oraz najsłabsze grupy społeczne.
 
Minister Zdrowia nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby, które są zdrowe.
 
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny.
 
7 respiratorów, sprzęt ochrony osobistej i środki dezynfekcji trafią do miejskiego szpitala, a 300 specjalistycznych kombinezonów do pogotowia ratunkowego. To m.in. efekt przesunięcia miliona złotych w budżecie miasta na poprawę bezpieczeństwa związaną z epidemią, na co podczas ostatniej sesji zgodzili się częstochowscy radni.
 
W związku ze stanem epidemii, Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych, chcąc służyć pomocą jak największej grupie potrzebujących, oferuje bezpłatne wsparcie telefoniczne dla osób w kryzysie psychicznym.
 
Jak postępować w przypadku konieczności wizyty u stomatologa? Precyzują to specjalne zalecenia, ustalone przez Ministerstwo Zdrowia.
 
Nie każdy chory z COVID-19 musi leżeć w szpitalu. Część osób z dodatnim wynikiem w kierunku koronawirusa ale z łagodnym przebiegiem choroby lub w ogóle bez jej objawów, przebywa w izolacji domowej. Obowiązują ich jednak i ich bliskich bardzo restrykcyjne ograniczenia.
 
Od czwartku 26 marca ponownie można będzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady będą się odbywały w sposób zdalny.
 
Zawieszenie działalności Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przedłużono do 10 kwietnia, a Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnej (DOSL) – do odwołania. 

W najbliższym czasie, w związku z rozwojem pandemii, coraz więcej częstochowianek i częstochowian będzie poddawanych kwarantannie, najczęściej we własnych domach. Za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad przewidziano bardzo wysokie kary. Osoby poddane kwarantannie lub izolacji są uprawnione do świadczeń. Działa też specjalna aplikacja, która usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
 
Polska Grupa Farmaceutyczna poszukuje ochotników, którzy wesprą dystrybucję leków na terenie całego kraju.
 

Dostarczana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Wydajność systemu gwarantuje jej stałe dostawy, a zaawansowane technologie - niezawodny sposób odprowadzania ścieków, także w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił dwa numery telefonów, pod którymi udziela informacji na temat realizowanych działań na rzecz mieszkańców.
 
Pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej mogą skorzystać z teleporady, czyli „wizyty na odległość”. Takie rozwiązanie umożliwia kontakt z konkretnym specjalistą bez konieczności wizyty w placówce. 
 
W Częstochowie działa całodobowa linia, świadcząca pomoc psychologiczną potrzebującym w obecnej sytuacji epidemiologicznej.
 
Od 13 marca, zgodnie z zaleceniem Wojewody Śląskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy jest nieczynny. Zamknięty jest też Ośrodek Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera. Podopieczni obu placówek są objęci opieką środowiskową.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie również wprowadza tymczasowe zmiany i zasady służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Kolejne instytucje zawieszają swoją działalność. Do odwołania wstrzymano posiedzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 
 
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy od 16 do 25 marca 2
Pliki do pobrania: