Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 stycznia 2019
SMOG JEST NIEBEZPIECZNY DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
[zdjęcie aktualności]

Każdy z nas ma wpływ na to czym oddychamy, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem nie wolno palić w domowych piecach odpadami oraz takimi paliwami jak: muł lub flot węglowy, węgiel brunatny, bardzo drobny miał oraz wilgotne drewno.

Uchwała Antysmogowa Sejmiku Województwa Śląskiego wprowadziła w 2017 roku ograniczenia w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych. Na terenie województwa śląskiego obowiązuje zakaz stosowania:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Kupując paliwo żądaj certyfikatu jego jakości!

Z kolei ustawa o odpadach określa, że spalanie śmieci komunalnych może odbywać się tylko w specjalnie do tego przeznaczonych spalarniach. Obiekty takie muszą spełniać wymogi, które powodują, że np. emisja szkodliwych substancji podczas termicznego przekształcania odpadów jest bardzo mała. Piece w domach czy kominki nie są w stanie tak spalić odpadów, by nie powodowały one szkody dla środowiska (np. emisji furanów i dioksyn) oraz dla zdrowia ludzi.
Zgodnie z ustawą każdy kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny - do 5000 złotych.
Osoby, które nie stosują się do obowiązujących przepisów mogą zostać ukarane mandatem karnym przez straż miejską.

Ponadto zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego od 1 września 2017 r. mogą być instalowane tylko określone urządzenia – jedynie kotły klasy 5 lub ecodesign. Szczegóły w uchwale. 
Ci, którzy rozpoczęli eksploatację przed 1 września 2017 roku mają obowiązek wymiany tych źródeł ciepła, zgodnie z harmonogramem, który także można znaleźć w uchwale.

Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza pochodzi z domów. Domowe instalacje powodują ponad 51% całkowitej emisji pyłu PM10, prawie 44% całkowitej emisji pyłu PM2,5 oraz 94% emisji benzo(a)pirenu. Tak duże udziały indywidualnych urządzeń grzewczych w całkowitej emisji do powietrza wynikają z użytkowania kotłów lub pieców węglowych o niskiej efektywności energetycznej, niespełniających żadnych norm emisyjnych oraz spalania w nich paliw o niskich parametrach jakościowych. W wyniku tego spalania powstają i trafiają do powietrza: pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla czy benzoalfapiren.
Spalając muł, flot, węgiel brunatny, wilgotne drewno i śmieci uwalniamy do powietrza ogromne ilości toksycznych substancji, które w połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi tworzą smog.  
Spalając opał niskiej jakości w starych piecach szkodzimy własnemu zdrowiu, zdrowiu naszych bliskich oraz środowisku. W grupie szczególnego ryzyka są małe dzieci, osoby starsze, osoby chore i kobiety w ciąży.
Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną m.in. zawałów serca, udarów, bólów głowy, zaburzeń pamięci i koncentracji, nowotworów płuc, astmy, alergii i miażdżycy.  

Jeśli podejrzewasz, że ktoś w Częstochowie spala śmieci, muł lub flot węglowy, wilgotne drewno zadzwoń do Straży Miejskiej (986).

Strażnicy miejscy w 2018 roku przeprowadzili prawie 2000 kontroli domowych pieców. Ujawniono prawie 400 przypadków spalania śmieci. 

Z wykorzystaniem informacji z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Straży Miejskiej i ze strony www.powietrze.slaskie.pl