Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory

Częstochowa, 2019-03-29

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zdzisław Wolski

 

Na podstawie § 6 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy, stanowiącej załącznik nr 2 do statutu Młodzieżowej Rady Miasta stanowiącego załącznik do uchwały Nr 125/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia  28 czerwca 1999 r. w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy (z późniejszymi zmianami)


ZARZĄDZAM  WYBORY
do Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy XV kadencji.


Na podstawie § 3 Ordynacji: „Radnym może być każda osoba uczęszczająca do stacjonarnej szkoły średniej oraz należąca do zarejestrowanej organizacji młodzieżowej działającej na terenie miasta, w wieku do 21 lat.” Wybory winny być przeprowadzone w przeciągu 1 miesiąca od dnia ich zarządzenia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zdzisław Wolski