Ojciec Święty Jan Paweł II

Największy współczesny Polak, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci XX wieku. Wybrany w 1978 roku na papieża, jako pierwszy po 455 latach biskup Rzymu spoza Włoch, przez ponad 26 lat pełnił funkcję głowy kościoła katolickiego. Poeta, aktor, dramaturg, pedagog, filozof, mistyk i pielgrzym, który podczas swojego pontyfikatu odbył ponad 100 podróży zagranicznych. Odwiedził wszystkie zamieszkałe kontynenty.

Częstochowa była pierwszym miastem, od którego Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął honorowe obywatelstwo. Jako papież przybywał tu aż sześciokrotnie, a w 1991 roku przed jasnogórskim szczytem spotkał się z młodymi na Światowym Dniu Młodzieży, na który przybyło ponad półtora miliona pielgrzymów z ok. 60 krajów. Wskazując Częstochowę jako miejsce szczególnie ważne dla wszystkich chrześcijan, nazwał ją "dobrym miastem". To tu, na Jasnej Górze, zawierzał siebie, cały naród, wiernych i niewierzących opiece Czarnej Madonny.

Częstochowa należy do znamienitego grona "Miast Papieskich", do których pielgrzymował Jan Paweł II. Podczas pobytu w mieście Ojciec Święty uczestniczył w Kongresie Eucharystycznym, poświęcił miejscowe Wyższe Seminarium Duchowne, modlił się w Archikatedrze i na Jasnej Górze. Oprócz wielkiego duchowego dziedzictwa pozostawił tu liczne vota, m.in. Złotą Różę - najwyższe papieskie odznaczenie dla sanktuarium, zakrwawiony pas sutanny, który nosił w chwili zamachu, poświęcone i ofiarowane dzień przed śmiercią złote korony, zdobiące Cudowny Obraz na Jasnej Górze.

Relacja z uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

15 sierpnia 1991 r w czasie odbywającego się w Częstochowie VI Światowego Dnia Młodzieży Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął z rąk Prezydenta Tadeusza Wrony i Rady Miasta Honorowe Obywatelstwo Częstochowy.

 Jan Paweł II przyjmuje z rąk Prezydenta Tadeusza Wrony i Rady Miasta Honorowe Obywatelstwo Częstochowy.

Byliśmy pierwszym miasto na świecie, którego Honorowym Obywatelem stał się Papież - Polak. Zabiegi o zgodę Ojca Świętego trwały od sierpnia 1990 r. Inicjatywa nadania Obywatelstwa została jednomyślnie wsparta przez wszystkich radnych. Pomocy w dotarciu do Ojca Świętego udzielił Biskup Częstochowski ks. Stanisław Nowak (arcybiskupstwo powstało dopiero w 1992 r.) i Nuncjusz Apostolski ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk. W marcu 1991 r. Prezydent Tadeusz Wrona na własny koszt pojechał do Rzymu, gdzie z pomocą ks. Stanisława Dziwisza uzyskał dostęp do Ojca Świętego. W czasie audiencji generalnej Prezydent złożył formalną prośbę o przyjęcie honorowego obywatelstwa. Trzy tygodnie później Częstochowa doczekała się odpowiedzi. List z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej informował, że ?Ojciec Święty zgadza się na przyjęcie tego tytułu, biorąc pod uwagę szczególny charakter miasta Częstochowy, jako duchowej stolicy polskiego Narodu i miejsce niezliczonych pielgrzymek maryjnych.

27 maja 1991 r., w pierwszą rocznicę wyborów samorządowych, odbyła się XIV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta. Jedynym jej punktem była uchwała o nadaniu Ojcu Świętemu tytułu Honorowego Obywatela Częstochowy - w dowód miłości wierności i głębokiego przywiązania mieszkańców Maryjnego Grodu, uznając Jego najwyższy autorytet moralny.

Sesję prowadzoną przez Przewodniczącego Rady Teodora Harabasza rozpoczęto odśpiewaniem hymnu "Gaude Mater Polonia". Laudację z okazji nadania tytułu odczytał Prezydent Tadeusz Wrona. Odczytano list Prezydenta RP Lecha Wałęsy skierowany do Rady: "Pragnę wyrazić głęboką radość z powodu dzisiejszej uroczystości. Oto Umiłowany Syn naszej Ojczyzny, Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II staje się Honorowym Obywatelem miasta leżącego u stóp tak ukochanej przez Niego Jasnej Góry. Dziękuję Wam za uhonorowanie naszego Papieża (...)". Listy przysłali m.in. Sekretarz Generalny Episkopatu Polski ks. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski i ks. Kardynał Franciszek Macharski.

W sesji uczestniczył Biskup Częstochowski ks. Stanisław Nowak, Generał Zakonu O. Paulinów o. Jan Nalaskowski, przedstawiciele parlamentu i administracji rządowej. Uchwałę przyjęto przez aklamację, radni wstali ze swoich miejsc. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Ojcu Świętemu podkreślono odśpiewaniem na zakończenie hymnu państwowego. W części artystycznej sesji aktorzy Teatru im. A. Mickiewicza prezentowali fragmenty spektaklu Karola Wojtyły "Brat naszego Boga". Sesji towarzyszyła wystawa dokumentów archiwalnych, fotogramów z wizyt Ojca Świętego w Częstochowie oraz obrazów Aleksandra Markowskiego i Władysława Ratusińskiego. Uroczystość wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa odbyła się 15 sierpnia 1991 r. w Sali Rycerskiej Klasztoru Jasnogórskiego. Uczestniczyli w niej: Rada i Zarząd Miasta Częstochowy, przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, pracownicy Urzędu Miasta. Obecny był także Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Marian Krzaklewski oraz delegacje miast współpracujących z Częstochową: Lourdes, Loreto, Altötting i Pforzheim. Ojcu Świętemu wręczono wypisany ręcznie na specjalnie zdobionym rycinami arkuszu Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa i symboliczny klucz srebrny do bram miasta (przygotowany przez prof. ZbigniewaPiłkowskiego z Politechniki Częstochowskiej). Takie same klucze oraz odpis Aktu Nadania Obywatelstwa trafiły do sanktuarium jasnogórskiego oraz do muzeum częstochowskiego.

Dodatkowo Prezydent i Przewodniczący Rady wręczyli Papieżowi tekę z pracami częstochowskich artystów plastyków, płytę kompaktową Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej "Maryjo Królowo Polski" oraz obraz z wizerunkiem Ojca Świętego pędzla Władysława Ratusińskiego.

Papież przekazał na ręce Prezydenta Tadeusza Wrony trzy medale papieskie: złoty, srebrny i brązowy. Odpis Aktu Nadania, odlew klucza i medale papieskie po zakończeniu uroczystości eksponowane były w Muzeum Miejskim w Ratuszu.

  • Akt nadania dla Jana Pawła II


Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II - 15 sierpnia 1991 rok:

Pragnę bardzo podziękować prezydentowi miasta i Radzie za to wyróżnienie, które mnie spotyka. Zdaje sobie sprawę z tego, że Częstochowa w życiu naszego narodu, w życiu Kościoła, w życiu Europy, a nawet całej ludzkości znaczy wiele, jest to imię szczególne. To imię nadała wam, można powiedzieć, Matka Boża.

Są różne motywy: historyczne, społeczne, ekonomiczne, które składają się na powstanie i rozwój Częstochowy,ale to szczególne imię nadała wam Matka Boża. Można powiedzieć, że jest to miasto teologiczne, mariologiczne, w tym sensie, że jego istotne znaczenie wywodzi się z imienia Matki Boga, a w szczególności z imienia tej matki Boga, która stała się Królową Polski. I chociaż akt historyczny tego ogłoszenia Królową Korony Polskiej dokonał się we Lwowie, to jednak rzeczywistość przeniosła to królowanie na Jasną Górę, a więc do Częstochowy. W szczególności zaś rok 1656 nadał tej inwestyturze maryjnej dla Jasnej Góry i dla Częstochowy wymowę, której nie da się usunąć z dziejów Polski, z dziejów Kościoła, z dziejów duszy polskiej, a także z dziejów Częstochowy, czyli waszego miasta. Więc przez ten akt, którego zechcieliście dokonać, ja czuję się włączony jeszcze bardziej w ten właśnie szczególny, historiozbawczy proces mariologiczny, proces teologiczny. Równocześnie proces, który kształtuje bardzo głęboko dzieje mojej ojczyzny. I dlatego serdeczne "Bóg zapłać", dziękuje wam wszystkim.

Składam to podziękowanie na ręce prezydenta miasta i Rady, ale przyjmuję - darujcie - przyjmuje to wyróżnienie w pewnym sensie od samej Pani Jasnogórskiej. Jesteście w jakimś sensie szafarzami tej cząstki tajemnicy jasnogórskiej, która się w tym waszym postanowieniu, w tym waszym nadaniu wyraża. Jesteście szafarzami tej jakiejś cząstki tajemnicy.

Życzę waszemu miastu, a mogę powiedzieć w tym wypadku "naszemu miastu", w sposób szczególny życzę wielorakiego rozwoju, podejmowania różnych zadań, takich jak to wielkie zadanie, któreście teraz przyjęli i z taką radością wypełnili, przyjmując tutaj młodzież z Polski całej i z tylu krajów europejskich, i spoza Europy. Życzę rozwoju, także rozwoju w znaczeniu kulturalno - społecznym i ekonomicznym, wszystkiego tego, co składa się na ludzką egzystencję.

Nade wszystko rozwoju w znaczeniu charyzmatycznym, ponieważ Częstochowa przez Jasną Górę ma w sobie pewien charyzmat. W tym znaczeniu charyzmatycznym niech się także rozwija wasze miasto. Niech coraz lepiej służy Bożym zamiarom w stosunku do naszego narodu i do innych ludów i narodów, ponieważ jasnogórskie sanktuarium jest na pewno sanktuarium o wielkim zasięgu międzynarodowym, nie tylko narodowym. Szczęść Boże!

Przyjmijcie, drodzy państwo, w tym dniu uroczystym również moje błogosławieństwo dla waszych rodzin, dla waszych współobywateli, dla waszych świątyń, a w szczególności dla Jasnej Góry.

Przemówienie Prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony 15 sierpnia 1991 rok:

Ojcze Święty, Częstochowa, zwana powszechnie duchową stolicą Polski, przeżywając historyczne i niepowtarzalne chwile VI Światowego Dnia Młodzieży, ma szczęście zaprosić Cię do swojej obywatelskiej społeczności. Jest to dla nas największa radość i zaszczytne wyróżnienie zaliczyć Cię, Ojcze Święty do grona obywateli, którzy w biegu historii naszego miasta opromienili je swym imieniem i zasługami.

My wszyscy, obywatele i władze miasta, zdajemy sobie w pełni sprawę z doniosłości motywów, które wpłynęły na decyzję przyjęcia naszej prośby przez Następcę Piotra, Ojca chrześcijaństwa. Jasna Góra jest integralną częścią Częstochowy, a Ty, Ojcze Święty, jesteś zawsze sercem obecny u stóp naszej Matki. Ta więź wyraziła się trwale zawołaniem Totus Tuus, co jest rzeczywistością Twojego życia i posługiwania.

Oficjalny akt zewnętrzny wręczenia Ci przez samorząd Częstochowy - dokumentu pierwszego w historii miasta - tytułu Honorowego Obywatela oraz klucza - symbolu jest skromnym wyrazem wielorakich więzów duchowych, jakie łączą Cię z naszym niezwykłym miastem. (...)

Naszym pragnieniem jest wszechstronny rozwój miasta: kulturalny, ekonomiczny, i intelektualny. W tych ważnych pracach i zadaniach, a także trudnościach i zmaganiach będzie w nas wszystkich świadomość Twej, Ojcze Święty, obecności, Twej modlitwy i ojcowskiego błogosławieństwa. Niech nam będzie wolno przyjmować Cię odtąd jako pierwszego obywatele miasta, naszego ojca i niezawodnego przyjaciela.

Dziękujemy za dar spotkania młodzieży świata w Częstochowie, dziękujemy za dar honorowego obywatelstwa, dziękujemy za dary miłości.
pdf drukuj
do góry strony