Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH

01.03.2024

Odbyło się w nocy z 28 na 29 lutego w całym kraju. Akcja objęła także Częstochowę.

Za przeprowadzenie badania na terenie Częstochowy odpowiedzialny był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego przedstawiciele wraz z członkami Partnerstwa na rzecz przeciwdziałania bezdomności docierali do wszystkich miejsc przebywania osób bezdomnych – w placówkach i miejscach niemieszkalnych.
W trakcie badania zapewniono potrzebującym gorący posiłek, a także zaopatrzono ich w odzież, koce i kołdry.

Badanie prowadzono równolegle w pustostanach i altanach, a także w placówkach udzielających wsparcia osobom bezdomnym, w tym w domu samotnej matki, szpitalach, ZOLach, Areszcie Śledczym czy Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi. Do prowadzenia badania w miejscach niemieszkalnych skierowano dwa patrole – jeden Straży Miejskiej, a drugi Policji, w każdym działania prowadziło również dwóch streetworkerów.

Podczas tegorocznego badania przeprowadzano również anonimową ankietę - kwestionariusz osoby bezdomnej, w którym pytano o wiek, płeć, źródła dochodu, miejsca przebywania, korzystanie ze wsparcia.
W ciągu najbliższych dni wyniki ankiety będą zliczane, żeby móc pozyskać już oficjalne dane.  Służby mają na to czas do 22 marca.
Badania przeprowadzone w 2019 r. wykazały, że w Częstochowie przebywało wówczas 351 osób w kryzysie bezdomności.

Fot. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

do góry strony