Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa: ul. Leśna, ul. Bór, ul. Warszawska

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa: Częstochowa, ul. Bór 38, działki nr nr 49/5, 49/6 49/7 49/8 (gmina jest właścicielem udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości) w obrębie 281; w głębi ul. Leśnej, działka nr 77/10 w obrębie 419-Skorki; ul. Warszawska, działka nr 21/3 w obrębie 53.

 Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa:

    1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa: nieruchomość zabudowana, położona w Częstochowie przy ul. Bór 38, oznaczona w obrębie 281 jako działki nr nr 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, o łącznej powierzchni 0,3125 ha. Gmina Miasto Częstochowa jest właścicielem udziału wynoszącego 1/4 części w nieruchomości;
    2. Częstochowa: nieruchomość niezabudowana, położona w Częstochowie w głębi ul. Leśnej, oznaczona w obrębie 419-Skorki jako działka nr 77/10 o powierzchni 0,2714 ha;
    3. Częstochowa: nieruchomość zabudowana, położona w Częstochowie przy ul. Warszawskiej, oznaczona w obrębie 53 jako działka nr 21/3 o powierzchni 0,0445 ha.

Ogłoszenie obowiązuje od dnia 4 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

pdf drukuj
do góry strony