Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10/12, oznaczonej w obrębie 252 jako działka nr 16

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa: nieruchomość zabudowana, położona w Częstochowie przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10/12, oznaczona w obrębie 252 jako działka nr 16 o powierzchni 0,0645 ha.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 4 października 2022 r. do dnia 4 listopada 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

pdf drukuj
do góry strony