Ogłoszenia przetargowe: Częstochowa, ul. Krakowska 37; ul. gen. Leopolda Okulickiego; ul. Jana III Sobieskiego 3a, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Jana III Sobieskiego 1/3 i Aleja Wolności 44 (Dom Księcia)

Ogłoszenia przetargowe:

 • Częstochowa, ul. Krakowska 37
 • Częstochowa, ul. gen. Leopolda Okulickiego
 • Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 3a, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Jana III Sobieskiego 1/3 i Aleja Wolności 44 (Dom Księcia).


Przetargi odbędą się w dniu 1 grudnia 2022 r.


Ogłoszenia przetargowe:

 1. przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Miasto Częstochowa: udział wynoszący 8/14 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 37, oznaczonej w obrębie 187 jako działka nr 13 o powierzchni 0,1549 ha;
 2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: nieruchomość niezabudowana, położona w Częstochowie przy ul. gen. Leopolda Okulickiego, oznaczona w obrębie 84 jako działka nr 42/14 o powierzchni 0,1309 ha;
 3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości i udziału w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa:


 • nieruchomości zabudowane położone w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 3a, oznaczone w obrębie 183 jako działki nr 18/4 o powierzchni 0,0017 ha i nr 18/5 o powierzchni 0,0018 ha,
 • nieruchomość zabudowana, położona w Częstochowie przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4, oznaczona w obrębie 183 jako działka nr 19/5 o powierzchni 0,1242 ha,
 • nieruchomość niezabudowana, położona w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego, oznaczona w obrębie 183 jako działka nr 18/9 o powierzchni 0,2204 ha,
 • nieruchomość niezabudowana, położona w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 1/3 i Alei Wolności 44, oznaczona w obrębie 183 jako działki nr nr 19/3 i 19/4, o łącznej powierzchni 0,0604 ha, stanowiące własność Gminy Miasto Częstochowa,
 • udział stanowiący własność Gminy Miasto Częstochowa wynoszący 9 992 607/10 000 000 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Częstochowie przy Alei Wolności 44 i ul. Jana III Sobieskiego 1/3, oznaczonej w obrębie 183 jako działka nr 19 o powierzchni 0,2460 ha, obejmujący niewyodrębnione lokale i udział w nieruchomości wspólnej oraz następujące wyodrębnione lokale:

nr 4 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 88,46 m2, z którym związany jest udział wynoszący 121 780/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,


nr 13 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 106,90 m2, z którym związany jest udział wynoszący 144 410/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,


nr 16a o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 67,44 m2, z którym związany jest udział wynoszący 70 840/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,


nr 26 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 109,20 m2, z którym związany jest udział wynoszący 128 170/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,


nr 66 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 44,40 m2, z którym związany jest udział wynoszący 55 630/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,


nr 92 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 77,55 m2, z którym związany jest udział wynoszący 93 340/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,


nr 94 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 80,30 m2, z którym związany jest udział wynoszący 94 760/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,


nr 95 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 52,57 m2, z którym związany jest udział wynoszący 8 835/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej.

Ogłoszenie obowiązuje od dnia 30 września 2022 r. do dnia 1 grudnia 2022 r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej


pdf drukuj
do góry strony