Oferta muzealna

Muzea Jasnej Góry

Muzea Jasnej Góry

Muzea Jasnej Góry

Kordeckiego 2, 42-226 Częstochowa

Muzea Jasnej Góry - zbiory OO. Paulinów przechowywane w Klasztorze to ogromne dziedzictwo narodowe, podróż przez ważne wydarzenia w dziejach Polski. Dotknięcie wartości, które przeszłość niesie nam - współcześnie żyjącym. Zbiory poznać można zwiedzając:

Skarbiec - zawierający najcenniejsze wota ofiarowane przez stulecia przed cudownym obrazem. Wśród nich wyróżnić należy: XV-wieczny ornat węgierski, monstrancję z 1542 roku, krzyż relikwiarzowy z 1510 roku, dary ślubne Habsburgów oraz dary królewskie Michała Korybuta Wiśniowieckiego, królowej Bony, Augusta III Sasa, Stefana Batorego, królowej Eleonory oraz Jana III Sobieskiego. Wota prezentowane w Skarbcu to także dary od Mikołaja Radziwiłła, Tadeusza Kościuszki, O. Augustyna Kardynała Kordeckiego, Melchiora Wańkowicza, prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego oraz dary papieskie.

Kaplica Pamięci Narodu znajduje się w XVII w. dzwonnicy usytuowanej pomiędzy południową ścianą bazyliki a północnym skrzydłem krużganków komunijnych. Obecnie jest to mauzoleum mieszczące narodowe relikwie u pamiątki: urny z prochami zmarłych i tych, którzy zginęli, oddając swoje życie w obronie Ojczyzny. Znajdują się też tam tablice pamięci narodowej. Mauzoleum to zostało poświęcone 3 maja 1989 r.

Muzeum 600-lecia - znajdujące się w budynku dawnej drukarni klasztornej prezentuje ekspozycję podzieloną tematycznie na trzy części: historię zakonu, kult obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz rzemiosło artystyczne i instrumenty muzyczne; w tym ryngrafy, portrety trumienne i epitafijne.

Sala Rycerska, zwana Salą Dysput, wypełniona jest cyklem XVII-wiecznych obrazów dokumentujących ważne dla zakonu wydarzenia. Za panowania Jana Kazimierza obradował tu Sejm, a król udzielał publicznych audiencji.

Biblioteka podzielona jest na dwie części - starą i nową. W starej bibliotece zgromadzono ok. 8 tysięcy starodruków oraz średniowieczne rękopisy iluminowane, w tym unikalne egzemplarze z królewskich zbiorów Jagiellonów. Sklepienie biblioteki zdobią freski z I połowy XVIII wieku, natomiast księgi przechowywane są w drewnianych futerałach oprawionych w skórę ze złoconymi wytłoczeniami. Ozdobą biblioteki są również wspaniałe szafy biblioteczne i intarsjowane stoły - dzieło paulina, brata Grzegorza Woźniakowica.

Zobacz także

pdf drukuj

Multimedialne miasto

do góry strony