Oferta muzealna

Muzeum Częstochowskie

Muzeum Żydów Częstochowian

Muzeum Żydów Częstochowian

ul. Katedralna 8, 42-202 Częstochowa

Stała ekspozycja "Żydzi częstochowianie" poprzez zdjęcia, dokumenty i afisze ukazuje dawną, wielokulturową Częstochowę.

Fotografie zgromadzone na wystawie zostały w znacznej części nadesłane przez rodziny dawnych obywateli Częstochowy pochodzenia żydowskiego. Wśród eksponatów znajdują się też kopie oryginalnych aktów prawnych z XIX wieku określające zasady prawne, na jakich funkcjonowała w mieście społeczność żydowska w okresie zaborów, a także plakaty z okresu międzywojnennego i okupacji hitlerowskiej oraz trójwymiarowy model dawnej synagogi, zniszcznej podczas wojny przez Niemców.

Zobacz także

pdf drukuj

Multimedialne miasto

do góry strony