Aktualności

OD 1 MARCA ZMIANY NA LINIACH MPK nr 15, 19, 20, 27 i 33

28.02.2022

Biuro Inżyniera Ruchu informuje, że od 1 marca 2022 r. zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej na kilku liniach.

Najpoważniejsza zmiana czeka linię nr 20, która zostanie wycofana z Alei Wojska Polskiego oraz ulic Jesiennej i Rydza-Śmigłego (z uwagi na przebudowę ul. Jesiennej). Na dole schemat.

Linia nr 15
Na wniosek zakładów pracy nastąpi niewielka korekta godzin odjazdów z przystanków od poniedziałku do soboty w porach zmian (okolice godzin 6, 14 i 22).

Linia nr 19
Na wniosek pasażerów, nastąpi pilotażowe wydłużenie wybranych kursów z Walcowni do pętli Huta Wydział Transportu.

Linia nr 20
W związku z przebudową ul. Jesiennej, nastąpi zmiana trasy na odcinku od Ronda Trzech Krzyży do ul. Jagiellońskiej (w obu kierunkach). Nowa trasa będzie następująca:
WYCZERPY OSIEDLE - … - Rondo Trzech Krzyży – Warszawska (powrót: Mirowska – Nadrzeczna) – Plac Daszyńskiego – Aleja Najświętszej Maryi Panny – Aleja Wolności – Aleja Niepodległości – Aleja 11 Listopada – Orkana – Jagiellońska - … - KORKOWA / BRZEZINY.
Przystanki: SPORTOWA, MARUSARZA, RUTKIEWICZ, RYDZA-ŚMIGŁEGO oraz ZIMOWA nie będą obsługiwane.
Objazd na linii nr 20 obowiązuje do odwołania.

Linia nr 27
Na wniosek pracowników zakładów znajdujących się na terenie Kusięckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostaną nieznacznie przyspieszone godziny odjazdów z pętli KSSE KUSIĘCKA po godzinach 6, 14 i 22 we wszystkie dni tygodnia.

Linia nr 33
Na wniosek pracowników firm z ulicy Gościnnej nastąpi korekta godzin odjazdów z przystanku PIŁSUDSKIEGO od poniedziałku do soboty przed godziną 6:00 (w dni robocze i wakacyjne 1 kurs dodatkowy).SZCZEGÓŁY

Linia nr 15
Na wniosek zakładów pracy nastąpi niewielka korekta godzin odjazdów z przystanków od poniedziałku do soboty. Szczegóły:
DNI ROBOCZE OD WRZEŚNIA DO CZERWCA:
- z pętli KUKUCZKI:
Kurs z godz. 5.11 zostaje przesunięty na 5.08
Kurs z godz. 5.31 zostaje przesunięty na 5.26
Kurs z godz. 5.51 zostaje przesunięty na 5.48
Kurs z godz. 13.31 zostaje przesunięty na 13.26
Kurs z godz. 21.31 zostaje przesunięty na 21.26
- z pętli KORKOWA:
Kurs z godz. 5.36 zostaje przesunięty na 5.41
Kurs z godz. 13.03 zostaje przesunięty na 13.07
Kurs z godz. 13.33 zostaje przesunięty na 13.38
Kurs z godz. 13.50 zostaje przesunięty na 13.52
Kurs z godz. 14.03 zostaje przesunięty na 14.05
Kurs z godz. 21.36 zostaje przesunięty na 21.41
Kurs z godz. 22.03 zostaje przesunięty na 22.05
DNI ROBOCZE W LIPCU I SIERPNIU ORAZ W FERIE ZIMOWE:
- z pętli KUKUCZKI:
Kurs z godz. 5.11 zostaje przesunięty na 5.09
Kurs z godz. 5.31 zostaje przesunięty na 5.26
Kurs z godz. 5.51 zostaje przesunięty na 5.48
Kurs z godz. 13.31 zostaje przesunięty na 13.26
Kurs z godz. 21.31 zostaje przesunięty na 21.26
- z pętli KORKOWA:
Kurs z godz. 5.36 zostaje przesunięty na 5.41
Kurs z godz. 13.03 zostaje przesunięty na 13.07
Kurs z godz. 13.35 zostaje przesunięty na 13.40
Kurs z godz. 13.50 zostaje przesunięty na 13.54
Kurs z godz. 14.03 zostaje przesunięty na 14.06
Kurs z godz. 21.36 zostaje przesunięty na 21.41
Kurs z godz. 22.03 zostaje przesunięty na 22.05
SOBOTY
- z pętli KUKUCZKI: rozkład jazdy bez zmian
- z pętli KORKOWA:
Kurs z godz. 5.36 zostaje przesunięty na 5.41
Kurs z godz. 13.34 zostaje przesunięty na 13.40
Kurs z godz. 18.56 zostaje przesunięty na 18.58
Kurs z godz. 21.36 zostaje przesunięty na 21.41
NIEDZIELE I ŚWIĘTA – rozkład jazdy bez zmian

Linia nr 19
Na wniosek pasażerów, nastąpi pilotażowe wydłużenie wybranych kursów z Walcowni do pętli Huta Wydział Transportu. Szczegóły:
DNI ROBOCZE OD WRZEŚNIA DO CZERWCA:
- z pętli ŻABINIEC:
Kurs z godz. 4.47 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 12.44 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 15.25 zostaje przesunięty na godzinę 15.33
Kurs z godz. 16.52 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 20.31 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
- z pętli HUTA – WYDZIAŁ TRANSPORTU nowe godziny odjazdów:
6.16 – 14.16 – 18.14 – 22.15
- z pętli WALCOWNIA odjazdy, które zostają przyspieszone o 1 minutę:
6.20 na 6.19 – 14.20 na 14.19 – 22.19 na 22.18
- z pętli KUCELIN SZPITAL odjazdy, które zostają przyspieszone o 1 min.:
6.25 na 6.24 – 14.25 na 14.24 – 22.24 na 22.23
DNI ROBOCZE W LIPCU I SIERPNIU ORAZ W FERIE ZIMOWE:
- z pętli ŻABINIEC:
Kurs z godz. 4.50 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 12.51 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 15.24 zostaje przesunięty na godzinę 15.33
Kurs z godz. 16.39 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 20.31 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
- z pętli HUTA – WYDZIAŁ TRANSPORTU nowe godziny odjazdów:
6.16 – 14.16 – 18.14 – 22.15
- z pętli WALCOWNIA odjazdy, które zostają przesunięte o 1-2 minuty:
5.45 na 5.47 – 6.20 na 6.19 – 14.20 na 14.19 – 22.19 na 22.18
- z pętli KUCELIN SZPITAL odjazdy, które zostają przesunięte o 1-2 min.:
5.50 na 5.52 – 6.25 na 6.24 – 14.25 na 14.24 – 22.24 na 22.23
SOBOTY:
- z pętli ŻABINIEC:
Kurs z godz. 4.50 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 12.51 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 15.24 zostaje przesunięty na godzinę 15.33
Kurs z godz. 16.39 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 20.31 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
- z pętli HUTA – WYDZIAŁ TRANSPORTU nowe godziny odjazdów:
6.16 – 14.16 – 18.14 – 22.15
- z pętli WALCOWNIA odjazdy, które zostają przyspieszone o 1 minutę:
6.20 na 6.19 – 14.20 na 14.19 – 22.19 na 22.18
- z pętli KUCELIN SZPITAL odjazdy, które zostają przyspieszone o 1 min.:
6.25 na 6.24 – 14.25 na 14.24 – 22.24 na 22.23
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
- z pętli ŻABINIEC:
Kurs z godz. 4.31 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 12.30 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
Kurs z godz. 20.31 zostaje przedłużony z Walcowni do Wydziału Transportu
- z pętli HUTA – WYDZIAŁ TRANSPORTU nowe godziny odjazdów:
6.16 – 14.16 – 22.15
- z pętli WALCOWNIA odjazdy, które zostają przyspieszone o 1 minutę:
6.20 na 6.19 – 14.20 na 14.19 – 22.19 na 22.18
- z pętli KUCELIN SZPITAL odjazdy, które zostają przyspieszone o 1 min.:
6.25 na 6.24 – 14.25 na 14.24 – 22.24 na 22.23

Linia nr 20
W związku z przebudową ul. Jesiennej, nastąpi zmiana trasy na odcinku od Ronda Trzech Krzyży do ul. Jagiellońskiej (w obu kierunkach). Zostaje wprowadzony zmieniony rozkład jazdy. Nowa trasa będzie następująca:
WYCZERPY OSIEDLE - … - Rondo Trzech Krzyży – Warszawska (powrót: Mirowska – Nadrzeczna) – Plac Daszyńskiego – Aleja Najświętszej Maryi Panny – Aleja Wolności – Aleja Niepodległości – Aleja 11 Listopada – Orkana – Jagiellońska - … - KORKOWA / BRZEZINY.
Przystanki: SPORTOWA, MARUSARZA, RUTKIEWICZ, RYDZA-ŚMIGŁEGO oraz ZIMOWA nie będą obsługiwane.
Objazd na linii nr 20 obowiązuje do odwołania.

Linia nr 27
Na wniosek pracowników zakładów znajdujących się na terenie Kusięckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zostaną nieznacznie przyspieszone godziny odjazdów z pętli KSSE KUSIĘCKA po godzinach 6, 14 i 22 we wszystkie dni tygodnia. Szczegóły:
DNI ROBOCZE OD WRZEŚNIA DO CZERWCA:
- z pętli GNASZYN DOSPEL: rozkład jazdy bez zmian
- z pętli KSSE KUSIĘCKA:
Kurs z godz. 6.13 zostaje przesunięty na 6.11
Kurs z godz. 14.11 zostaje przesunięty na 14.10
Kurs z godz. 22.14 zostaje przesunięty na 22.11
DNI ROBOCZE W LIPCU I SIERPNIU ORAZ W FERIE ZIMOWE:
- z pętli GNASZYN DOSPEL: rozkład jazdy bez zmian
- z pętli KSSE KUSIĘCKA:
Kurs z godz. 6.14 zostaje przesunięty na 6.11
Kurs z godz. 14.13 zostaje przesunięty na 14.11
Kurs z godz. 22.14 zostaje przesunięty na 22.11
SOBOTY
- z pętli GNASZYN DOSPEL: rozkład jazdy bez zmian
- z pętli KSSE KUSIĘCKA:
Kurs z godz. 6.14 zostaje przesunięty na 6.11
Kurs z godz. 14.13 zostaje przesunięty na 14.11
Kurs z godz. 22.14 zostaje przesunięty na 22.11
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
- z pętli GNASZYN DOSPEL: rozkład jazdy bez zmian
- z pętli KSSE KUSIĘCKA:
Kurs z godz. 6.12 zostaje przesunięty na 6.10
Kurs z godz. 14.11 zostaje przesunięty na 14.10
Kurs z godz. 22.12 zostaje przesunięty na 22.10

Linia nr 33
Na wniosek pracowników firm z ulicy Gościnnej, nastąpi korekta godzin odjazdów z przystanku PIŁSUDSKIEGO od poniedziałku do soboty przed godziną 6:00 (w dni robocze i wakacyjne 1 kurs dodatkowy). Szczegóły:
DNI ROBOCZE OD WRZEŚNIA DO CZERWCA:
- z pętli WĄSOSZ / PRZYJEMNA: rozkład jazdy bez zmian
- z pętli PIŁSUDSKIEGO:
Odjazdy obowiązujące do 28.02.2022 r.: 5.15 – 5.30 - …
Odjazdy obowiązujące od 01.03.2022 r.: 4.27 – 4.55 – 5.25 - …
DNI ROBOCZE W LIPCU I SIERPNIU ORAZ W FERIE ZIMOWE:
- z pętli WĄSOSZ / PRZYJEMNA: rozkład jazdy bez zmian
- z pętli PIŁSUDSKIEGO:
Odjazdy obowiązujące do 28.02.2022 r.: 5.11 – 5.29 - …
Odjazdy obowiązujące od 01.03.2022 r.: 4.27 – 4.55 – 5.25 - …
SOBOTY
- z pętli WĄSOSZ / PRZYJEMNA: rozkład jazdy bez zmian
- z pętli PIŁSUDSKIEGO:
Odjazdy obowiązujące do 28.02.2022 r.: 4.55 – 5.34 - …
Odjazdy obowiązujące od 01.03.2022 r.: 4.50 – 5.25 - …
NIEDZIELE I ŚWIĘTA – rozkład jazdy bez zmian


do góry strony