Obwieszczenia wojewdy

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a., podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 7 kwietnia 2022 r. wydał decyzję nr 23/2022, znak sprawy: IFXIII.747.37.2022 o zezwoleniu na wejście na teren niżej wymienionej nieruchomości: 

  • działka 35/1 obręb 416 - zobacz - wygasa 19 maja br.


Decyzje wojewody:

  • 1768/OE/2022 z dnia 20 maja 2022 r. - zobacz


Obwieszczenie wojewody:

pdf drukuj newsletter
do góry strony