Aktualności

O LUCE PŁACOWEJ Z PRZEDSIĘBIORCAMI

12.02.2024

W sali sesyjnej przedstawiciele Komisji Europejskiej omówili nowe regulacje unijne zmierzające do zrównania płac kobiet i mężczyzn. Na spotkaniu gościli m.in. lokalni pracodawcy.

Kwestia nierówności w wynagrodzeniach między płciami jest jednym z poważniejszych wyzwań w sferze zatrudnienia, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Luką płacową (ang. pay gap) określa się różnicę w średnich stawkach godzinowych brutto pomiędzy kobietami a mężczyznami. Oblicza się ją dla firm powyżej 10 osób na podstawie wynagrodzeń przed odliczeniem podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.  Według parlamentu UE jest kilka czynników powodujących lukę – kobiety wykonują więcej pracy nieodpłatnej (skupiając się na obowiązkach domowych i opiece nad dziećmi), co wpływa na ich dostęp do płatnej pracy oraz rozwój kariery; więcej kobiet pracuje w niskopłatnych sektorach; mamy do czynienia z nierównym podziałem stanowisk kierowniczych (tylko jedna trzecia wszystkich managerów w UE to kobiety); w końcu występuje zjawisko  dyskryminacji płacowej – wykonując identyczne obowiązki co mężczyzna na tym samym stanowisku, kobieta zarabia mniej.

Według raportu UE wyrównanie płac może skutkować zmniejszeniem ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego u kobiet w podeszłym wieku. Są również korzyści gospodarcze – równość wynagrodzeń między płciami może przyczynić się do wzrostu PKB oraz sprzyjać stabilności ekonomicznej krajowych gospodarek.

Dlatego jednym z dążeń Unii Europejskiej jest wyrównanie płac kobiet i mężczyzn. Ma temu służyć dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja zeszłego roku. Nakłada ona na pracodawców publicznych i prywatnych obowiązek raportowania, a w niektórych przypadkach również upubliczniania, informacji o wynagrodzeniach w swoich organizacjach. Państwa unijne mają obowiązek wprowadzenia dyrektywy do 7 czerwca 2026 roku. Dyrektywa nie będzie zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych, bo publiczne będą średnie wynagrodzenia na danym stanowisku, a nie zarobki danej osoby.

Problematyce tej poświęcone było spotkanie, jakie zorganizowało Stowarzyszenie  „Kobiety w Centrum” wraz z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej (KE) w sali sesyjnej Urzędu Miasta w piątek, 9 lutego. Jego uczestniczki i uczestników powitała prezeska śląskiego oddziału Stowarzyszenia Iwona Brzezowska. Zaproszenie przyjęli także częstochowscy samorządowcy – prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk oraz jego zastępca Piotr Grzybowski. Obecni byli także wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk oraz członek zarządu województwa Grzegorz Boski.

Poproszony o głos, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk mówił m.in. – Choć w wielu krajach UE luka płacowa jest bardziej drastyczna niż w Polsce, wcale nie powinno to być dla nas powodem do samozadowolenia. (…) Z wielką ochotą przychyliłem się do propozycji, aby Częstochowa  w roku 2017, jako trzeci samorząd w Polsce, podpisała Kartę Różnorodności – wspieraną przez Komisję Europejską inicjatywę służącą m.in. zagwarantowaniu równości w kluczowych obszarach. Dziękuję organizatorkom dzisiejszego spotkania za nagłaśnianie kwestii luki płacowej i edukowanie w tym zakresie.     

Pierwsza prelegentka – dr hab. Aleksandra Szczerba, prawniczka i przedstawicielka KE oraz Team Europe – przyglądająca się na bieżąco kwestiom nierówności wynagrodzeń w Unii, skomplementowała samorząd Częstochowy za otwarty, pozytywny stosunek do tych kwestii i działanie w kierunku, w którym chce iść teraz cała wspólnota. Drugą prelegentką była Izabella Woźnicka z Kancelarii Prawnej Woźniccy & Partners sp.j. Omawiano – częściowo w formule warsztatowej – m.in., jakie zmiany w prawie staną się wkrótce faktem, jakie zmierzające do równouprawnienia działania będą podejmowane  w najbliższym czasie, a także to, w jaki sposób wyrównanie płac przełoży się na warunki działania biznesu.

Dzień później, w sobotę, w sali sesyjnej odbyły się jeszcze warsztaty motywacyjne oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej  – tym razem skierowane do lokalnych aktywistek wspierających kobiety. Prowadziły je przedstawicielki dwóch fundacji – Moc Kobiet oraz OnkoCafe.

Weekendowe spotkania były efektem współpracy Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Stowarzyszenie od dwóch lat działa w Częstochowie i powiecie częstochowskim (w ramach oddziału śląskiego), skupiając się na zagadnieniach szczególnie istotnych dla kobiet, w tym: rodzinie, zdrowiu, edukacji, przedsiębiorczości i bezpieczeństwie, stawiając zarazem na czynny udział kobiet w polityce i życiu społecznym. W ramach swojego głównego projektu –  „Akademii Liderek” – prowadzą warsztaty mające wyposażyć uczestniczki w wiedzę z zakresu budowania marki osobistej czy przepisów prawa, zwłaszcza Kodeksu Rodzinnego, prawa konsumenckiego czy upadłościowego. Prowadzą też warsztaty dotyczące budowania zespołu i organizacji czasu.

„Kobiety w Centrum” wciąż czekają na nowe członkinie. Więcej informacji o Stowarzyszeniu i jego działalności można znaleźć na jego profilach na Facebooku oraz na jego stronie www.

Spotkania odbyły się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, w partnerstwie z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową.

m.in. na bazie informacji udostępnionych przez organizatorki spotkania

w galerii obok: spotkanie wokół luki płacowej w sali sesyjnej 9 lutego 2024 (fot. Łukasz Stacherczak/UM)


do góry strony