Nieruchomości na zbycie - ul. Dojazdowa, św. Jadwigi i Żyzna

Ogłoszenie dot. pierwszych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:


  • Częstochowa: ul. Żyzna, działki nr nr 361, 362/10, 362/11, 362/12, 362/13 i 362/15 w obrębie 422-Brzeziny Wielkie - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości,
  • Częstochowa: w rejonie ul. Dojazdowej, działka nr 25/3 w obrębie 320 - pierwszy przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na zbycie nieruchomości,
  • Częstochowa: ul. św. Jadwigi, udział wynoszący 2/6 części w działce nr 20/2, obręb 156 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału w nieruchomości.


Szczegóły w Biuletynie informacji Publicznej 

Ogłoszenie ważne: 17 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r.

pdf drukuj
do góry strony