Nieruchomość - Żarki Letnisko

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa w udziale 540/10 800 części przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1907.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r., Żarki Letnisko: w rejonie ul. Wacława Szymańskiego i ul. Prostej, działka nr 1517 w obrębie 0009 Żarki Letnisko. Ogłoszenie obowiązuje od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia 28 grudnia 2021 r.

Żarki Letnisko: ul. Wacława Szymanowskiego i Prosta, działka nr 1517 w obrębie 0009

Ogłoszenie obowiązuje: od dnia od 7 do 28 grudnia 2021 r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.


pdf drukuj newsletter
do góry strony