Nieruchomość - ul. Warszawska

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, stanowiącej załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 1886.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.


Częstochowa: ul. Warszawska, działka nr 17 w obrębie 109


Ogłoszenie obowiązuje: od dnia od 1 do 22 grudnia 2021 r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

pdf drukuj
do góry strony