Nieruchomość przeznaczona do zbycia położona w Częstochowie przy ul. Srebrnej, działka nr 22/8 w obrębie 116

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2189.2022 z dnia 20 maja 2022 r., położona w Częstochowie przy ul. Srebrnej, działka nr 22/8 w obrębie 116.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 7 czerwca 2022 r. do dnia 28 czerwca 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

pdf drukuj newsletter
do góry strony