Nieruchomość przeznaczona do zbycia, Częstochowa: ul. gen. Leopolda Okulickiego, działka nr 42/14 w obrębie 84.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2382.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Częstochowa: ul. gen. Leopolda Okulickiego, działka nr 42/14 w obrębie 84.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 5 września 2022 r. do dnia 26 września 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

 

pdf drukuj newsletter
do góry strony