Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, Częstochowa: ul. gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna, działka nr 166/1 w obrębie 231

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2363.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., Częstochowa: ul. gen. Wilhelma Orlik-Rückemanna, działka nr 166/1 w obrębie 231.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 5 września 2022 r. do dnia 26 września 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

pdf drukuj newsletter
do góry strony