Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, Częstochowa: ul. Botaniczna, działka nr 110/7 w obrębie 337.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do dzierżawy, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2350.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., Częstochowa: ul. Botaniczna, działka nr 110/7 w obrębie 337.


Ogłoszenie obowiązuje od dnia 5 września 2022 r. do dnia 26 września 2022 r.


Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

pdf drukuj newsletter
do góry strony