Nieruchomość -Jadwigi

Prezydent Miasta Częstochowy podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiące załączniki do zarządzeń Prezydenta Miasta Częstochowy nr nr: 1793.2021 z dnia 29 września 2021 r., 1834.2021 z dnia 26 października 2021 r., 1839.2021 z dnia 28 października 2021 r., 1840.2021 z dnia 28 października 2021 r. oraz zarządzenie nr 1844.2021 z dnia 29 października 2021 r. wraz z załącznikiem do zarządzenia nr 1746.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r,

Ogłoszenie dotyczy udziału wynoszącego 2/6 cz. w nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. św. Jadwigi, działka nr 20/2 obręb 156.

pdf drukuj newsletter
do góry strony