Nieruchomość do zbycia w pobliżu ul. Złotej, działka nr 33/2 w obrębie 225.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonej do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2341.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r., Częstochowa: w pobliżu ul. Złotej, działka nr 33/2 w obrębie 225.


pdf drukuj newsletter
do góry strony