Nieruchomość do zbycia ulice Jana III Sobieskiego i Tadeusza Boya Żeleńskiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy nr 2345.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., Częstochowa: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4, ul. Jana III Sobieskiego 3a, ul.Jana III Sobieskiego 1/3, ul. Jana III Sobieskiego, Aleja Wolności 44; działki nr nr 18/4, 18/5, 18/9, 19/3, 19/4 i 19/5 w obrębie 183 - własność Gminy Miasto Częstochowa) oraz działka nr 19 w obrębie 183 - własność Gminy Miasto Częstochowa w udziale 9 992 607/10 000 000 części, obejmującym niewyodrębnione lokale i udział w nieruchomości wspólnej oraz następujące wyodrębnione lokale:

  • nr 4 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 88,46 m2, z którym związany jest udział wynoszący 121 780/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,
  • nr 13 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 106,90 m2, z którym związany jest udział wynoszący 144 410/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,
  • nr 16a o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 67,44 m2, z którym związany jest udział wynoszący 70 840/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,
  • nr 26 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 109,20 m2, z którym związany jest udział wynoszący 128 170/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,
  • nr 66 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 44,40 m2, z którym związany jest udział wynoszący 55 630/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,
  • nr 92 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 77,55 m2, z którym związany jest udział wynoszący 93 340/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,
  • nr 94 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 80,30 m2, z którym związany jest udział wynoszący 94 760/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej,
  • nr 95 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 52,57 m2, z którym związany jest udział wynoszący 8 835/10 000 000 części w nieruchomości wspólnej.


pdf drukuj newsletter
do góry strony