Newsletter

Informacje handlowe przesyłane będą oraz dane przetwarzane będą przez firmę ..., z siedzibą w ..., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ... pod numerem ... wyłącznie w celach marketingowych związanych z przesyłaniem ofert marketingowych w formie wiadomości e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182), oraz wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

Informuję, że przed wyrażeniem zgody w powyższym zakresie pouczono mnie o możliwości jej cofnięcia w każdym czasie oraz o tym, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

do góry strony