Aktualności

НАЙВАЖЛИВІШІ КОНТАКТИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

03.03.2022

Najważniejsze kontakty dla uchodźców z Ukrainy  

ЧЕНСТОХОВА — НАЙВАЖЛИВІШІ КОНТАКТИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

+ 48 34 3707 391, + 48 780 031 217 — інформаційний пункт для Українців діє у Міській Раді з понеділка по п’ятницю з 7:30-15:30, вулиця Śląska 3/5, e-mail Міської Ради: info@czestochowa.um.gov.pl; спілкування польською та українською мовами;

+ 48 506 394 592, ukraina@caritas.czest.pl — пункт допомоги і керування до тимчасових місць перебування Caritasu та Міської Ради по вулиці Ogrodowej 24/44; на телефонні дзвінки відповідають волонтери Caritasu; спілкування польською та українською мовами;

+ 48 34 3785 101, + 48 343785 102, pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl — чинний цілодобово телефон Міського Центру Антикризового Управління в Ченстохові, у проміжних випадках щодо чужоземців, котрі перебувають у місті, спілкування польською мовою;

+ 48 34 3707 331, evelyn7@poczta.onet.pl — чинний з 9:00-17:00 пункт, керований представниками Фундації “Наш Дім” — зголошення приватних помешкань та потреб, волонтерство; вулиця Śląska 3/5, Центр Громадських Організацій Міської Ради; спілкування польською та українською мовами;

+ 48 34 3707 501, ed@czestochowa.um.gov.pl — секретаріат Відділу Освіти, питання навчання дітей в школах, координація акції збору речей для України, які проводяться у школах та садках міста Ченстохови;  спілкування польською мовою;

ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ КОНТАКТИ


+ 48 47 721 75 75 — загальнопольська інфолінія для біженців Міської Ради до справ чужоземців;

+ 48 800 137 200 — безкоштовна медична інфолінія першого контакту для чежоземців — поза робочим часом лікарів та медичної клініки (по вечорах, вихідних та святах);

+ 48 32 606 32 32, cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl — інфолінія Сілезького Воєводства — інформацію на тему легалізації перебування, працює у понеділок, середу, четвер та п’ятницю від 7:30-15:30, у вівторок до 18:00;

www.pomagamukrainie.gov.pl — загальнопольський портал для осіб, що шукають та пропонують допомогу;

www.slaskiedlaukrainy.pl — пошукова система і зголошення приватних помешкань для замешкання для чужоземців у Сілезькому Воєводстві.

CZĘSTOCHOWA – NAJWAŻNIEJSZE KONTAKTY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY  


+ 48 34 3707 391, + 48 780 031 217  - punkt informacyjny dla Ukraińców działa w Urzędzie Miasta od poniedziałku do piątku czynny w godz. 7.30-15.30, ul. Śląska 3/5; adres mailowy Urzędu Miasta: info@czestochowa.um.gov.pl ;  komunikacja w języku polskim i ukraińskim;

+ 48 506 394 592, ukraina@caritas.czest.pl - punkt pomocy i kierowania do tymczasowych miejsc noclegowych Caritasu i Urzędu Miasta przy ul. Ogrodowej 24/44; telefon odbierają wolontariusze Caritasu;  komunikacja w języku polskim i ukraińskim;

+ 48 34 3785 101, + 48 343785 102, pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl  – czynny całą dobę telefon Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie - w sprawach interwencyjnych dotyczących uchodźców przebywających w mieście; komunikacja w języku polskim;

+ 48 34 3707 331, evelyn7@poczta.onet.pl – czynny w godz. 9-17 punkt prowadzony przez przedstawicieli Fundacji Nasz Dom – zgłaszanie kwater prywatnych i potrzeb, wolontariat; ul. Śląska 3/5, Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta; komunikacja w języku polskim i ukraińskim;

+ 48 34 3707 501, ed@czestochowa.um.gov.pl - sekretariat Wydział Edukacji, kwestia nauki dzieci w szkołach, koordynacja akcji zbierania darów na rzecz Ukrainy prowadzonych w częstochowskich szkołach i przedszkolach; komunikacja w języku polskim.    

KONTAKTY OGÓLNOPOLSKIE I REGIONALNE

+ 48 47 721 75 75 – ogólnopolska infolinia dla uchodźców Urzędu ds. Cudzoziemców;

+ 48 800 137 200 – bezpłatna infolinia medyczna pierwszego kontaktu dla uchodźców – poza godzinami przyjęć lekarzy i przychodni lekarskich (wieczory, noce weekendy, święta);  

+ 48 32 606 32 32, cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl  – infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – informacje na temat legalizacji pobytu, czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30, wtorki do 18;

www.pomagamukrainie.gov.pl  – ogólnopolski portal dla szukających pomocy i chcących pomóc Ukrainie;  

www.slaskiedlaukrainy.pl – wyszukiwarka i zgłoszenia prywatnych miejsc zakwaterowania dla uchodźców w woj. śląskim.


do góry strony