Aktualności

NAUKOWCY W RATUSZU

13.09.2023

Tradycją konferencji naukowych organizowanych przez fizyków z Polski, Litwy i Ukrainy jest spotkanie z władzami miasta, w którym odbywa się wydarzenie. W Częstochowie naukowców przyjął zastępca prezydenta Piotr Grzybowski.

60 naukowców z Polski, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Belgii, Luksemburga, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Czech, Szwajcarii, Indii bierze udział w VI Polsko-Litewsko-Ukraińskiej Konferencji Fizyki Ferroelektryków, która w poniedziałek została zainaugurowana, co było dobrym pretekstem do wizyty w Ratuszu, gdzie fizycy opowiadali o roli i zastosowaniu ferroelektryków we współczesnej technologii. Ze strony Miasta spotkanie było okazją do zaprezentowania programu "Akademicka Częstochowa".

Naukowcy zbierają się pod przewodnictwem prof.dr.hab. Adama Sieradzkiego z Politechniki Wrocławskiej oraz prorektora Uniwersytetu Jana Długosza profesora Zygmunta Bąka, a dyrektorem Konferencji “VI Polish-Lithuanian-Ukrainian Meeting on Physics of Ferroelectrics” jest prof. Michał Piasecki.

do góry strony