Nasz Zabytek

Ogłoszenie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o naborze zgłoszeń do konkursu „Nasz Zabytek” dla zabytków z województwa śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego!


Rusza kolejna edycja konkursu „Nasz Zabytek”, który organizowany jest przez Fundację Most the Most. Konkurs „Nasz Zabytek” podzielony jest na dwa etapy

  • I Konkurs – wybór jednego zabytku w danym województwie (nabór zgłoszeń rozpoczyna się od 8 sierpnia 2022 r. i trwa do 5 września 2022 r.)
  • II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (rozpoczęcie tego etapu konkursu na początku listopada 2022 r. – po ogłoszeniu wyników I Konkursu). 


Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność.

W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?:

  • należy znaleźć w okolicy zabytek, który jest dla Ciebie ważny i zasługuje na nadanie mu nowej funkcji społecznej,

    w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną, czyli należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa (kościoły i inne świątynie, które należą do parafii lub wspólnot wyznaniowych nie spełniają kryterium własności publicznej);

  • wykonać zdjęcie tego zabytku;
  • wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy;
  • Ważne! Im więcej zgłoszeń na zabytek tym większe szanse na jego zwycięstwo. Zachęć do udziału w konkursie swoich sąsiadów, znajomych i bliskich!


Zabytek można zgłosić również telefonicznie: tel. + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088. Wcześniej należy przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.

W II etapie konkursu będzie można zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez społeczność lokalną. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.


Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie.


pdf drukuj newsletter
do góry strony