Budżet Obywatelski

Najlepsi w sporcie w 2022 r.

Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe


Rozpoczęto nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących podmioty sportowe z terenu miasta Częstochowy.
Kandydatury do nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe uzyskane wyłącznie w 2022 r. muszą spełniać kryteria regulaminowe, a zgłoszenia mogą wnosić:

 • Radni Miasta Częstochowy,
 • stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,
 • właściwy wydział Urzędu Miasta Częstochowy do spraw sportu.


Wypełniony wniosek/wnioski (odrębny wniosek dla każdego zawodnika oraz odrębny - dla każdego trenera i działacza) wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.


Do każdego wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.). Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.


Szczegółowe wymagania

Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

 • miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,
 • miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,
 • miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
 • miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,
 • miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
 • zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,
 • szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.


Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

 • miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,
 • miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.


Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla:

 • zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku sportowego,
 • trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.


Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymi ograniczeniami:

 • w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,
 • za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,
 • 1 działacz z jednego stowarzyszenia.


Poniżej regulamin i wnioski do pobrania. Wzory wniosków dostępne są także w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (budynek Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, pokój 3).

pdf drukuj
do góry strony