Budżet Obywatelski

Konkurs Najładniejsza działka ROD

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie mieszkańców miasta na kwestie związane z estetyką terenów rekreacyjnych oraz stanem środowiska naturalnego,
 • promocja postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku w plenerze,
 • nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji, pielęgnacji i utrzymania Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Częstochowie.


Zgłoszenia:

Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą zgłaszać do konkursu po trzech kandydatów spośród podległych im ROD.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia przez przedstawiciela Zarządu ROD w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie, ul. Bór 201 „Karty zgłoszenia”, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu, wypełnionej przez właściciela działki, opatrzonej pieczątką oraz sygnowanej podpisem prezesa zgłaszającego ROD wraz z 2-3 fotografiami (w formacie 10x15). każdego zgłoszonego ogródka.

„Kartę zgłoszenia” można pobrać poniżej bądź w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie, ul. Bór 201.


Terminarz Konkursu:

 • przyjmowanie zgłoszeń przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie: 17.07.2023 r. - 17.08.2023 r.,
 • przekazanie kart zgłoszenia przez przedstawiciela Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie organizatorowi konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 18.08.2022 r .
 • I etap: wybór przez Komisję konkursową 10 najładniejszych zgłoszonych działek (na podstawie załączonych przez uczestników fotografii),
 • II etap: wizja lokalna oraz ocena przez Komisję konkursową 10 wybranych, najładniejszych ogródków działkowych: 21-25.08.2023 r.,
 • ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: podczas 31. Dni Częstochowy.


Właściciele trzech najładniejszych działek otrzymają nagrody:1200 zł (brutto) za I miejsce, 1000 zł (brutto) za II miejsce i 800 zł (brutto) za III.

Organizatorem konkursów jest w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniach 17.07.2023r. – 18.08.2023 r. odbył się w Częstochowie Konkurs na „NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W CZĘSTOCHOWIE 2023”, ogłoszony przez Urząd Miasta Częstochowy, przy współpracy z Polskim Związkiem Działkowców – Zarządem Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie.

Do udziału w konkursie wpłynęło 11 zgłoszeń. 

Komisja Konkursowa w dniu 22 sierpnia 2023 r. w składzie:

 1. Elżbieta Idczak-Łydżba, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta, Przewodnicząca Komisji
 2. Joanna Matyja, przedstawiciel Miejskiej Galerii Sztuki, członek komisji
 3. Jacek Jędras, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju, członek komisji,
 4. Sławomir Jończyk, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, członek komisji
 5. Beata Cichoń, Wydział Kultury i Sportu, członek komisji
 6. Wojciech Sowula, Wydzialł Komunikacji i Informacji, członek komisji


zgodnie z punktem 5. regulaminu konkursu, na podstawie zdjęć i kart zgłoszeń, Komisja wybrała 10 działek do wizji lokalnej.

Działki wybrane przez Komisję Konkursową w I etapie konkursu:


 1. Renata Krok RELAX, Mirowska 139/141,dz. 83
 2. Katarzyna Małek RELAX, Mirowska 139/141,dz.22
 3. Andrzej Matysiak PARK PIASTÓW, ul. Krakowska 82, Dz. Nr 51
 4. Marianna, Jan Nocuniowie HUTNIK, Limbowa 47/71, dz.118
 5. Maria Woźniak WYPALANKI, Bór 201, dz. 176
 6. Maria, Witold Kluczniak PRZYJAŹŃ, Żyzna, dz. 499
 7. Stanisława Świercz PRZYJAŹŃ, Żyzna, dz.312 A
 8. Paweł Gawron POKÓJ, Jutowa, dz. 50
 9. Bożena Szopa Tysiąclecie, Rolnicza 47, dz. 462
 10. Sabina, Norbert Biurkowscy Tysiąclecie, Rolnicza 47, dz.406


W dniu 22 i 23 sierpnia 2023 r. Komisja dokonała przeglądu w/w działek w terenie oraz ich oceny według następujących kryteriów: 

 1. zagospodarowanie działki,
 2. ogólne wrażenie,
 3. kompozycja nasadzeń.


W dniu 23 sierpnia 2023 r. po dokonaniu oceny i przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła (zgodnie z punktem 10. regulaminu konkursu) przyznać pierwszą nagrodę w wysokości 1200 zł brutto, drugą nagrodę w wysokości 1000 zł brutto i trzecią nagrodę w wysokości 800 zł brutto.


Przyznane nagrody:  

 • I nagroda dla Pani Stanisławy Świercz (ROD „PRZYJAŹŃ”, Żyzna, dz. 312 A)
 • II nagroda dla Państwa Marianny, Jana Nocuniów (ROD „HUTNIK” , Limbowa 47/71, dz.118)
 • III nagroda dla Pani Marii Woźniak (ROD „WYPALANKI”, Bór 201, dz. 176)


Po przeprowadzeniu kolejnej edycji konkursu Komisja serdecznie dziękuje wszystkim jego uczestniczkom i uczestnikom oraz pragnie podkreślić zaangażowanie w upiększanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej miasta. 

pdf drukuj
do góry strony