Konkurs Najładniejsza działka ROD

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie mieszkańców miasta na kwestie związane z estetyką terenów rekreacyjnych oraz stanem środowiska naturalnego,
 • promocja postaw proekologicznych oraz aktywnego wypoczynku w plenerze,
 • nagrodzenie najciekawszych rozwiązań w zakresie aranżacji, pielęgnacji i utrzymania Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Częstochowie.


Zgłoszenia:

Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą zgłaszać do konkursu po trzech kandydatów spośród podległych im ROD.

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje z chwilą złożenia przez przedstawiciela Zarządu ROD w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie, ul. Bór 201 „Karty zgłoszenia”, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu, wypełnionej przez właściciela działki, opatrzonej pieczątką oraz sygnowanej podpisem prezesa zgłaszającego ROD wraz z 2-3 fotografiami (w formacie 10x15). każdego zgłoszonego ogródka.

„Kartę zgłoszenia” można pobrać poniżej bądź w siedzibie Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie, ul. Bór 201.


Terminarz Konkursu:

 • przyjmowanie zgłoszeń przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie: 15.07.2022 r. - 12.08.2022 r.,
 • przekazanie kart zgłoszenia przez przedstawiciela Zarządu Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie organizatorowi konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2022 r .
 • I etap: wybór przez Komisję konkursową 10 najładniejszych zgłoszonych działek (na podstawie załączonych przez uczestników fotografii),
 • II etap: wizja lokalna oraz ocena przez Komisję konkursową 10 wybranych, najładniejszych ogródków działkowych: 18-25.08.2022 r.,
 • ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: podczas 30. Dni Częstochowy.


Właściciele trzech najładniejszych działek otrzymają nagrody:1200 zł (brutto) za I miejsce, 1000 zł (brutto) za II miejsce i 800 zł (brutto) za III.

Organizatorem konkursów jest w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta.


„Najładniejsza działka ROD w Częstochowie 2022”

Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejsza działka rodzinnych ogrodów działkowych w Częstochowie 2022

PROTOKÓŁ 

z prac Komisji Konkursowej 

konkurs

Najładniejsza działka rodzinnych ogrodów działkowych w Częstochowie 2022


W dniach 15.07.2022 r. – 16.08.2022 r. odbył się w Częstochowie Konkurs na „NAJŁADNIEJSZĄ DZIAŁKĘ RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH W CZĘSTOCHOWIE 2022”, ogłoszony przez Urząd Miasta Częstochowy, przy współpracy z Polskim Związkiem Działkowców – Zarządem Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie.

Do udziału w konkursie wpłynęło 12 zgłoszeń. 


Komisja Konkursowa w dniu 23 sierpnia 2022 r. w składzie:

 • Elżbieta Idczak-Łydżba, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Estetyki Miasta, Przewodnicząca Komisji
 • Jacek Jędras, Wydział Polityki Społecznej, członek komisji
 • Anna Makuch, Centrum Usług Komunalnych, członek komisji
 • Beata Cichoń, Wydział Kultury, Promocji i Sportu, członek komisji
 • Wojciech Sowula, Wydzialł Kultury,Promocji i Sportu, członek komisji


zgodnie z punktem 5. regulaminu konkursu, na podstawie zdjęć i kart zgłoszeń, Komisja wybrała 10 działek do wizji lokalnej.

Działki wybrane przez Komisję Konkursową w I etapie konkursu:


1. ROD TYSIĄCLECIE, Działka Nr 16,

2. ROD GWAREK, Działka Nr 66,

3. ROD PARK PIASTÓW, Działka Nr 6,

4. ROD PRZYJAŹŃ, Działka Nr 707,

5. ROD RZĄSAWA, Działka. Nr.203

6. ROD TYSIĄCLECIE, Działka. Nr 371,

7. ROD RZĄSAWA, Działka. Nr 90,

8. ROD BŁESZNO-WZGÓRZE, Działka. Nr 23,

9. ROD SKŁODOWSKIEJ, Działka Nr 19,

10.ROD SKŁODOWSKIEJ, Działka. Nr 45


W dniu 23 sierpnia 2022 r. Komisja dokonała przeglądu w/w działek w terenie oraz ich oceny według następujących kryteriów: 

1. Zagospodarowanie działki,

2. Ogólne wrażenie, 

3. Kompozycja nasadzeń.


W dniu 23 sierpnia 2022 r. po dokonaniu oceny i przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła (zgodnie z punktem 12. regulaminu konkursu) przyznać dwie pierwsze nagrody w wysokości 900 zł brutto, drugą nagrodę w wysokości 700 zł brutto i trzecią nagrodę w wysokości 500 zł brutto.

                                                               

Przyznane nagrody:  

 • I nagroda dla Państwa Teresy i Janusza Odulińskich (działka nr 90, ROD „Rząsawa”)
 • I nagroda dla Pana Andrzeja Turka (działka nr 45, ROD „M. CURIE-SKŁDOOWSKIEJ”)
 • II nagroda dla Pana Andrzeja Załogowskiego (działka nr 203, ROD „RZĄSAWY”) 
 • III nagroda dla Pani Ireny Całus(działka nr 6, ROD „Park Piastów”). 


Po przeprowadzeniu kolejnej edycji konkursu Komisja serdecznie dziękuje wszystkim jego uczestniczkom i uczestnikom oraz pragnie podkreślić zaangażowanie w upiększanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej miasta. 

 

pdf drukuj newsletter
do góry strony