Nagrody w dziedzinie kultury

Nagrody te przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Propozycje kandydatów do nagrody mogą składać: Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, instytucje kultury, rady dzielnic, organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym, uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe, związki i środowiska twórcze, agencje artystyczne i wydawnictwa, redakcje prasy, radia i telewizji.


Propozycje pisemne zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Laureaci Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury 1991 - 2022

Laureaci w kategorii muzyki i tańca:


Jerzy Kosek – laureat Nagrody w 1991 r.

Janusz Iwański – laureat Nagrody w 1992 r.

Mateusz Pospieszalski – laureat Nagrody w 1993 r.

Katarzyna Suska-Zagórska – laureatka Nagrody w 1994 r.

Paweł Łukaszewski – laureat Nagrody w 1995 r.

Marcin Pospieszalski – laureat Nagrody w 1996 r.

Juliusz Łuciuk – laureat Nagrody w 1997 r.

Antoni Gralak – laureat Nagrody w 1998 r.

Bolesław Ocias – laureat Nagrody w 1999 r.

Janusz Siadlak – laureat Nagrody w 2000 r.

ks. Kazimierz Szymonik – laureat Nagrody w 2002 r.

Zygmunt Staszczyk – laureat Nagrody w 2003 r.

Piotr Biazik – laureat Nagrody w 2004 r.

Andrzej Jasiński – laureat Nagrody w 2005 r.

Henryka Zasempa-Kozera – laureatka Nagrody w 2006 r.

Elżbieta Doryk-Urbańska – laureatka Nagrody w 2007 r.

Zespół HABAKUK – laureat Nagrody w 2007 r.

Ludomira Grądman – laureatka Nagrody w 2008 r.

Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski – laureat Nagrody w 2008 r.

Włodzimierz Gołębiowski – laureat Nagrody w 2009 r.

Włodzimierz Kuca – laureat Nagrody w 2010 r.

Krzysztof Niedźwiecki – laureat Nagrody w 2011 r.

Jarosław Woszczyna – laureat Nagrody w 2012 r.

Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa” - laureat Nagrody w 2013 r.

Aleksander Klepacz – laureat Nagrody w 2014 r.

Aleksandra Szwejkowska-Belica – Laureatka Nagrody w 2015 r.

Adam Klocek – laureat Nagrody w 2016 r.

Janusz Sołtysik – laureat Nagrody w 2017 r.

Danuta Morawska – laureatka Nagrody w 2018 r.

Wojciech Turbiarz – laureat Nagrody w 2019 r.

Jerzy Bober – laureat Nagrody w 2020 r.

Dziecięcy zespół artystyczny ,,KONTRA” – laureaci Nagrody w 2021 r.

Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” – laureaci Nagrody w 2022 r.
Laureaci w kategorii sztuk plastycznych:


Andrzej Desperak – laureat Nagrody w 1991 r.

Wojciech Prażmowski – laureat Nagrody w 1992 r.

Włodzimierz Kulej – laureat Nagrody w 1993 r.

Władysław Ratusiński – laureat Nagrody w 1994 r.

Aleksander Markowski – laureat Nagrody w 1995 r.

Sabina Lonty – laureatka Nagrody w 1997 r.

Jerzy Kędziora – laureat Nagrody w 1998 r.

Jadwiga Wosik – laureatka Nagrody w 1999 r.

Ryszard Osadczy – laureat Nagrody w 2001 r.

Leon Maciej – laureat Nagrody w 2002 r.

Stanisław Markowski – laureat Nagrody w 2003 r.

Jarosław Kweclich – laureat Nagrody w 2004 r.

Henryk Kmieć – laureat Nagrody w 2005 r.

Karolina Ściegienny – laureatka Nagrody w 2006 r.

Jacek Łydżba – laureat Nagrody w 2006 r.

Włodzimierz Karankiewicz – laureat Nagrody w 2007 r.

Elżbieta Chodorowska – laureatka Nagrody w 2008 r.

Tomasz Sętowski – laureat Nagrody w 2008 r.

Jacek Palucha – laureat Nagrody w 2009 r.

Bartosz Frączek – laureat Nagrody w 2010 r.

Krystyna Szwajkowska – laureatka Nagrody w 2011 r.

Jacenty Dędek – laureat Nagrody w 2012 r.

Arkadiusz Zając – laureat Nagrody w 2013 r.

Piotr Dłubak – laureat Nagrody w 2014 r.

Jerzy Piwowarski – laureat Nagrody w 2015 r.

Zdzisław Wiatr – laureat Nagrody w 2016 r.

Cecylia Szerszeń – laureatka Nagrody w 2017 r.

Czesław Dukat – laureat Nagrody w 2018 r.

Dariusz Słota – laureat Nagrody w 2019 r.

Agnieszka Półrola – laureatka Nagrody w 2020 r.

Tomasz Lubaszka – laureat Nagrody w 2021 r.

Małgorzata Stępniak – laureat Nagrody w 2022 r.


Laureaci w kategorii teatru i filmu:


Marek Ślosarski – laureat Nagrody w 1991 r.

Łukasz Wylężałek – laureat Nagrody w 1993 r.

Rafał Kmita – laureat Nagrody w 1995 r.

Janusz Kijański – laureat Nagrody w 1996 r.

Małgorzata Marciniak – laureatka Nagrody w 1997 r.

Andrzej Iwiński – laureat Nagrody w 1998 r.

Adam Hutyra – laureat Nagrody w 1999 r.

Tadeusz Morawski – laureat Nagrody w 2001 r.

Michał Kula – laureat Nagrody w 2002 r.

Czesława Monczka – laureatka Nagrody w 2003 r.

Dariusz Gajewski – laureat Nagrody w 2004 r.

Andrzej Sadowski – laureat Nagrody w 2005 r.

Katarzyna Deszcz – laureatka Nagrody w 2006 r.

Agata Ochota-Hutyra – laureatka Nagrody w 2007 r.

Marian Florek – laureat Nagrody w 2008 r.

Krzysztof Jędrecki – laureat Nagrody w 2009 r.

Wojciech Kowalski – laureat Nagrody w 2010 r.

Antoni Rot – laureat Nagrody w 2011 r.

Ewa Agopsowicz-Kula – laureatka Nagrody w 2012 r.

Robert Rutkowski – laureat Nagrody w 2013 r.

Iwona Chołuj – laureatka Nagrody w 2014 r.

Maciej Półtorak – laureat Nagrody w 2015 r.

Cecylia Putro – laureatka Nagrody w 2016 r.

Wojciech Kołsut – laureat Nagrody w 2016 r.

Sylwia Warmus – laureatka Nagrody w 2017 r.

Michał Kula – laureat Nagrody w 2018 r.

Teresa Dzielska – laureatka Nagrody w 2019 r.

Marta Honzatko – laureatka Nagrody w 2020 r.

Waldemar Cudzik – laureat Nagrody w 2021 r.

Bartosz Kopeć – laureat Nagrody w 2022 r.Laureaci w kategorii literatury i historii:


Aleksander Jaśkiewicz – laureat Nagrody w 1991 r.

O. Jan Golonka – laureat Nagrody w 1992 r.

Tadeusz Chabrowski – laureat Nagrody w 1993 r.

Andrzej Kalinin – laureat Nagrody w 1994 r.

Andrzej J. Zakrzewski – laureat Nagrody w 1996 r.

Krystian Piwowarski – laureat Nagrody w 1998 r.

Elżbieta Jeziorowska-Wróbel – laureatka Nagrody w 1999 r.

ks. Jan Związek – laureat Nagrody w 2000 r.

Marceli Antoniewicz – laureat Nagrody w 2002 r.

Tadeusz Szyma – laureat Nagrody w 2003 r.

Ryszard Sidorkiewicz – laureat Nagrody w 2004 r.

Wanda Malko – laureatka Nagrody w 2005 r.

Marian Rawinis – laureat Nagrody w 2006 r.

Juliusz Sętowski – laureat Nagrody w 2006 r.

Elżbieta Hurnik – laureatka Nagrody w 2007 r.

Krzysztof Seweryn Wroński – laureat Nagrody w 2008 r.

Henryk Bardijewski – laureat Nagrody w 2009 r.

Krystyna Kolińska – laureatka Nagrody w 2010 r.

Franciszek Sobalski – laureat Nagrody w 2011 r.

Zbisław Janikowski – laureat Nagrody w 2012 r.

Wiesław Wyszyński – laureat Nagrody w 2013 r.

Konrad Ludwicki – laureat Nagrody w 2014 r.

Barbara Rosiek – laureatka Nagrody w 2015 r.

Marcin Zegadło – laureat Nagrody w 2016 r.

Wioletta Grzegorzewska – laureatka Nagrody w 2017 r.

Barbara Pabian – laureatka Nagrody w 2018 r.

Elżbieta Wróbel – laureatka Nagrody w 2019 r.

Arkadiusz Frania – laureat Nagrody w 2020 r.

Andrzej Kuśnierczyk – laureat Nagrody w 2021 r.

Łukasz Suskiewicz - – laureat Nagrody w 2022 r.


Laureaci w kategorii ochrony i promocji kultury:


Roman Lonty – laureat Nagrody w 2000 r.

Barbara Kubicka-Czekaj – laureatka Nagrody w 2001 r.

Adam Mroczek – laureat Nagrody w 2002 r.

Urszula Brylewska – laureatka Nagrody w 2003 r.

Marek Wojtal – przedstawiciel Chóru Męskiego „Pochodnia”, laureata Nagrody w 2005 r.

O. Nikodem Kilnar – laureat Nagrody w 2006 r.

Zbigniew Biernacki – laureat Nagrody w 2007 r.

Anna Maciejowska – laureatka Nagrody w 2008 r.

Jan Szyma – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater”, laureata Nagrody w 2008 r.

Anna Operacz – laureatka Nagrody w 2009 r.

Sławomir Jodłowski – laureat Nagrody w 2010 r.

Stanisław Zieliński – laureat Nagrody w 2011 r.

Ewa Powroźnik – laureatka Nagrody w 2012 r.

Janusz Mielczarek – laureat Nagrody w 2013 r.

Ireneusz Kozera – laureat Nagrody w 2014 r.

Irit Amiel – laureatka Nagrody w 2014 r.

Krzysztof Kasprzak – laureat Nagrody w 2015 r.

Mieczysław Wyględowski – laureat Nagrody w 2016 r.

Tadeusz Piersiak – laureat Nagrody w 2017 r.

Małgorzata Sętowska – laureatka Nagrody w 2018 r.

Krzysztof Ledwoń – laureat Nagrody w 2018 r.

Bogdan Knop – laureat Nagrody w 2019 r.

Maciej Batorek – laureat Nagrody 2020 r.

Robert Jasiak – laureat Nagrody 2021 r.

Stowarzyszenie Komunikat – laureat Nagrody w 2022 r.
pdf drukuj newsletter
do góry strony