Nagrody w dziedzinie kultury

Nagrody te przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Propozycje kandydatów do nagrody mogą składać: Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, instytucje kultury, rady dzielnic, organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym, uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe, związki i środowiska twórcze, agencje artystyczne i wydawnictwa, redakcje prasy, radia i telewizji.


Propozycje pisemne zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Laureaci Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury 1991 - 2023

Laureaci w kategorii muzyki i tańca:


 • Jerzy Kosek – laureat Nagrody w 1991 r.
 • Janusz Iwański – laureat Nagrody w 1992 r.
 • Mateusz Pospieszalski – laureat Nagrody w 1993 r.
 • Katarzyna Suska-Zagórska – laureatka Nagrody w 1994 r.
 • Paweł Łukaszewski – laureat Nagrody w 1995 r.
 • Marcin Pospieszalski – laureat Nagrody w 1996 r.
 • Juliusz Łuciuk – laureat Nagrody w 1997 r.
 • Antoni Gralak – laureat Nagrody w 1998 r.
 • Bolesław Ocias – laureat Nagrody w 1999 r.
 • Janusz Siadlak – laureat Nagrody w 2000 r.
 • ks. Kazimierz Szymonik – laureat Nagrody w 2002 r.
 • Zygmunt Staszczyk – laureat Nagrody w 2003 r.
 • Piotr Biazik – laureat Nagrody w 2004 r.
 • Andrzej Jasiński – laureat Nagrody w 2005 r.
 • Henryka Zasempa-Kozera – laureatka Nagrody w 2006 r.
 • Elżbieta Doryk-Urbańska – laureatka Nagrody w 2007 r.
 • Zespół HABAKUK – laureat Nagrody w 2007 r.
 • Ludomira Grądman – laureatka Nagrody w 2008 r.
 • Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski – laureat Nagrody w 2008 r.
 • Włodzimierz Gołębiowski – laureat Nagrody w 2009 r.
 • Włodzimierz Kuca – laureat Nagrody w 2010 r.
 • Krzysztof Niedźwiecki – laureat Nagrody w 2011 r.
 • Jarosław Woszczyna – laureat Nagrody w 2012 r.
 • Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa” - laureat Nagrody w 2013 r.
 • Aleksander Klepacz – laureat Nagrody w 2014 r.
 • Aleksandra Szwejkowska-Belica – Laureatka Nagrody w 2015 r.
 • Adam Klocek – laureat Nagrody w 2016 r.
 • Janusz Sołtysik – laureat Nagrody w 2017 r.
 • Danuta Morawska – laureatka Nagrody w 2018 r.
 • Wojciech Turbiarz – laureat Nagrody w 2019 r.
 • Jerzy Bober – laureat Nagrody w 2020 r.
 • Dziecięcy zespół artystyczny ,,KONTRA” – laureaci Nagrody w 2021 r.
 • Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” – laureaci Nagrody w 2022 r.
 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej – laureaci Nagrody w 2023 r.


Laureaci w kategorii sztuk plastycznych:


 • Andrzej Desperak – laureat Nagrody w 1991 r.
 • Wojciech Prażmowski – laureat Nagrody w 1992 r.
 • Włodzimierz Kulej – laureat Nagrody w 1993 r.
 • Władysław Ratusiński – laureat Nagrody w 1994 r.
 • Aleksander Markowski – laureat Nagrody w 1995 r.
 • Sabina Lonty – laureatka Nagrody w 1997 r.
 • Jerzy Kędziora – laureat Nagrody w 1998 r.
 • Jadwiga Wosik – laureatka Nagrody w 1999 r.
 • Ryszard Osadczy – laureat Nagrody w 2001 r.
 • Leon Maciej – laureat Nagrody w 2002 r.
 • Stanisław Markowski – laureat Nagrody w 2003 r.
 • Jarosław Kweclich – laureat Nagrody w 2004 r.
 • Henryk Kmieć – laureat Nagrody w 2005 r.
 • Karolina Ściegienny – laureatka Nagrody w 2006 r.
 • Jacek Łydżba – laureat Nagrody w 2006 r.
 • Włodzimierz Karankiewicz – laureat Nagrody w 2007 r.
 • Elżbieta Chodorowska – laureatka Nagrody w 2008 r.
 • Tomasz Sętowski – laureat Nagrody w 2008 r.
 • Jacek Palucha – laureat Nagrody w 2009 r.
 • Bartosz Frączek – laureat Nagrody w 2010 r.
 • Krystyna Szwajkowska – laureatka Nagrody w 2011 r.
 • Jacenty Dędek – laureat Nagrody w 2012 r.
 • Arkadiusz Zając – laureat Nagrody w 2013 r.
 • Piotr Dłubak – laureat Nagrody w 2014 r.
 • Jerzy Piwowarski – laureat Nagrody w 2015 r.
 • Zdzisław Wiatr – laureat Nagrody w 2016 r.
 • Cecylia Szerszeń – laureatka Nagrody w 2017 r.
 • Czesław Dukat – laureat Nagrody w 2018 r.
 • Dariusz Słota – laureat Nagrody w 2019 r.
 • Agnieszka Półrola – laureatka Nagrody w 2020 r.
 • Tomasz Lubaszka – laureat Nagrody w 2021 r.
 • Małgorzata Stępniak – laureat Nagrody w 2022 r.
 • Paulina Domagalska – laureat Nagrody w 2023 r.


Laureaci w kategorii teatru i filmu:


 • Marek Ślosarski – laureat Nagrody w 1991 r.
 • Łukasz Wylężałek – laureat Nagrody w 1993 r.
 • Rafał Kmita – laureat Nagrody w 1995 r.
 • Janusz Kijański – laureat Nagrody w 1996 r.
 • Małgorzata Marciniak – laureatka Nagrody w 1997 r.
 • Andrzej Iwiński – laureat Nagrody w 1998 r.
 • Adam Hutyra – laureat Nagrody w 1999 r.
 • Tadeusz Morawski – laureat Nagrody w 2001 r.
 • Michał Kula – laureat Nagrody w 2002 r.
 • Czesława Monczka – laureatka Nagrody w 2003 r.
 • Dariusz Gajewski – laureat Nagrody w 2004 r.
 • Andrzej Sadowski – laureat Nagrody w 2005 r.
 • Katarzyna Deszcz – laureatka Nagrody w 2006 r.
 • Agata Ochota-Hutyra – laureatka Nagrody w 2007 r.
 • Marian Florek – laureat Nagrody w 2008 r.
 • Krzysztof Jędrecki – laureat Nagrody w 2009 r.
 • Wojciech Kowalski – laureat Nagrody w 2010 r.
 • Antoni Rot – laureat Nagrody w 2011 r.
 • Ewa Agopsowicz-Kula – laureatka Nagrody w 2012 r.
 • Robert Rutkowski – laureat Nagrody w 2013 r.
 • Iwona Chołuj – laureatka Nagrody w 2014 r.
 • Maciej Półtorak – laureat Nagrody w 2015 r.
 • Cecylia Putro – laureatka Nagrody w 2016 r.
 • Wojciech Kołsut – laureat Nagrody w 2016 r.
 • Sylwia Warmus – laureatka Nagrody w 2017 r.
 • Michał Kula – laureat Nagrody w 2018 r.
 • Teresa Dzielska – laureatka Nagrody w 2019 r.
 • Marta Honzatko – laureatka Nagrody w 2020 r.
 • Waldemar Cudzik – laureat Nagrody w 2021 r.
 • Bartosz Kopeć – laureat Nagrody w 2022 r.
 • Hanna Zbyryt  – laureatka Nagrody w 2023 r.


Laureaci w kategorii literatury i historii:


 • Aleksander Jaśkiewicz – laureat Nagrody w 1991 r.
 • O. Jan Golonka – laureat Nagrody w 1992 r.
 • Tadeusz Chabrowski – laureat Nagrody w 1993 r.
 • Andrzej Kalinin – laureat Nagrody w 1994 r.
 • Andrzej J. Zakrzewski – laureat Nagrody w 1996 r.
 • Krystian Piwowarski – laureat Nagrody w 1998 r.
 • Elżbieta Jeziorowska-Wróbel – laureatka Nagrody w 1999 r.
 • ks. Jan Związek – laureat Nagrody w 2000 r.
 • Marceli Antoniewicz – laureat Nagrody w 2002 r.
 • Tadeusz Szyma – laureat Nagrody w 2003 r.
 • Ryszard Sidorkiewicz – laureat Nagrody w 2004 r.
 • Wanda Malko – laureatka Nagrody w 2005 r.
 • Marian Rawinis – laureat Nagrody w 2006 r.
 • Juliusz Sętowski – laureat Nagrody w 2006 r.
 • Elżbieta Hurnik – laureatka Nagrody w 2007 r.
 • Krzysztof Seweryn Wroński – laureat Nagrody w 2008 r.
 • Henryk Bardijewski – laureat Nagrody w 2009 r.
 • Krystyna Kolińska – laureatka Nagrody w 2010 r.
 • Franciszek Sobalski – laureat Nagrody w 2011 r.
 • Zbisław Janikowski – laureat Nagrody w 2012 r.
 • Wiesław Wyszyński – laureat Nagrody w 2013 r.
 • Konrad Ludwicki – laureat Nagrody w 2014 r.
 • Barbara Rosiek – laureatka Nagrody w 2015 r.
 • Marcin Zegadło – laureat Nagrody w 2016 r.
 • Wioletta Grzegorzewska – laureatka Nagrody w 2017 r.
 • Barbara Pabian – laureatka Nagrody w 2018 r.
 • Elżbieta Wróbel – laureatka Nagrody w 2019 r.
 • Arkadiusz Frania – laureat Nagrody w 2020 r.
 • Andrzej Kuśnierczyk – laureat Nagrody w 2021 r.
 • Łukasz Suskiewicz  – laureat Nagrody w 2022 r.
 • Aleksander Wierny – laureat Nagrody w 2023 r.


Laureaci w kategorii ochrony i promocji kultury:


 • Roman Lonty – laureat Nagrody w 2000 r.
 • Barbara Kubicka-Czekaj – laureatka Nagrody w 2001 r.
 • Adam Mroczek – laureat Nagrody w 2002 r.
 • Urszula Brylewska – laureatka Nagrody w 2003 r.
 • Marek Wojtal – przedstawiciel Chóru Męskiego „Pochodnia”, laureata Nagrody w 2005 r.
 • O. Nikodem Kilnar – laureat Nagrody w 2006 r.
 • Zbigniew Biernacki – laureat Nagrody w 2007 r.
 • Anna Maciejowska – laureatka Nagrody w 2008 r.
 • Jan Szyma – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół „Gaude Mater”, laureata Nagrody w 2008 r.
 • Anna Operacz – laureatka Nagrody w 2009 r.
 • Sławomir Jodłowski – laureat Nagrody w 2010 r.
 • Stanisław Zieliński – laureat Nagrody w 2011 r.
 • Ewa Powroźnik – laureatka Nagrody w 2012 r.
 • Janusz Mielczarek – laureat Nagrody w 2013 r.
 • Ireneusz Kozera – laureat Nagrody w 2014 r.
 • Irit Amiel – laureatka Nagrody w 2014 r.
 • Krzysztof Kasprzak – laureat Nagrody w 2015 r.
 • Mieczysław Wyględowski – laureat Nagrody w 2016 r.
 • Tadeusz Piersiak – laureat Nagrody w 2017 r.
 • Małgorzata Sętowska – laureatka Nagrody w 2018 r.
 • Krzysztof Ledwoń – laureat Nagrody w 2018 r.
 • Bogdan Knop – laureat Nagrody w 2019 r.
 • Maciej Batorek – laureat Nagrody 2020 r.
 • Robert Jasiak – laureat Nagrody 2021 r.
 • Stowarzyszenie Komunikat – laureat Nagrody w 2022 r.
 • Arkadiusz Frania – laureat Nagrody w 2022 r.
pdf drukuj
do góry strony