Budżet Obywatelski 2023

Czytaj więcej

Aktualności

NAGRODY SPORTOWE - NABÓR WNIOSKÓW

27.01.2023

Do 17 lutego można zgłaszać kandydatki i kandydatów do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku.

Kandydatów mogą zgłaszać radni, stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne oraz wydział Urzędu Miasta Częstochowy właściwy do spraw sportu.

Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
- miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
- zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,
- szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,
- miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla:
- zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku sportowego,
- trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.

Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymi ograniczeniami:
- w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,
- za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,
-  działacz z jednego stowarzyszenia.

Wypełniony wniosek (odrębny dla zawodnika oraz odrębny dla trenera i działacza) należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3). Dokumenty można składać też za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do każdego wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji.

Wzory wniosków oraz regulamin znajdują się załączniku. Wnioski można odebrać także osobiście w Wydziale Kultury Promocji i Sportu (al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3).
do góry strony