Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego

Nagrody przyznawane są w dziedzinie ochrony zdrowia przyznawane są od 1997 r. za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Nagrody wręczane są w ramach Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego corocznie w dniu 7 kwietnia. Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia na terenie miasta Częstochowy lub czynnie działające w organizacjach funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, w tym wolontariuszy. Osobom, które nie są czynne zawodowo, a spełniają poniższe kryteria może być przyznana nagroda za całokształt działalności na rzecz służby zdrowia.

Kryteria, które uwzględnia się przy wyborze kandydatów do Nagrody:

  • pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami,
  • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

  • stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia,

  • umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym,

  • profesjonalizm,

  • działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego,

  • osiągnięcia na polu naukowym.


Kandydatury do nagrody mogą wnosić m.in. Radni Miasta Częstochowy, kierownicy placówek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia w grupie, co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci w grupie min. 15 osób.

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z formularzem wniosku będą dostępne na tablicy ogłoszeń oraz w zakładce Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej - zobacz.

pdf drukuj
do góry strony