Budżet Obywatelski

"Mecenas Kultury"

Nawiązując do podjętej przed kilkoma laty inicjatywy, której celem jest symboliczne wyróżnienie i uhonorowanie podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, które szczególnie wydatnie wspomagają działalność kulturalną w naszym mieście, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie wyróżnienia „Mecenas Kultury”. Prosimy o uwzględnianie przy wypełnianiu wniosków okresu od lipca roku poprzedniego do czerwca roku bieżącego. Decyzję w sprawie przyznania wyróżnienia podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy w oparciu o opinię specjalnej komisji oceniającej złożone wnioski.


Prosimy o składanie wypełnionych wniosków w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, pok. 3, ul. Śląska 11/13 w terminie do 31 lipca br.Wyróżnieni tytułem „MECENAS Kultury” w latach 1997-2019

Rok 1997

1. Bank Częstochowa S.A

Rok 1998

1. Bank Częstochowa S.A.

Rok 1999

1. Bank Śląski S.A.

Rok 2000

1. Lech Jędryka

2. Wiesław Ochman 

Rok 2001

1. Politechnika Częstochowska

2. Mariusz Stefanowski

Rok 2002

1. PHU „DOMEX” Jarosława Łubianki

2. Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”

Rok 2003

1. ING Bank Śląski w Katowicach, Oddział w Częstochowie

Rok 2004

1. Drukarnia GARMOND

Rok 2005

1. Zygmunt A. Rolat  Prezydent OXFORD POLSKA

2. PKO BP, Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach

Rok 2006 

1. Huta Stali Częstochowa, Sp. z o.o.

2. „Honorowy Mecenas Kultury 2006” - Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze

Rok 2007

1. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

2. ISD Huta „Częstochowa".

Rok 2008

1. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z  o.o.

Rok 2009

1. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z  o.o. w Sobuczynie.

Rok 2010 

1. Zygmunt Rolat

Rok 2011

1. President Electronics Poland Sp. z o.o.

Rok 2012

1. ORBIS S.A. Oddział Hotel „MERCURE-PATRIA” w Częstochowie

Rok 2013

1. Telewizja "ORION" Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasza Praca"

2. Zygmunt Rolat

Rok 2014

1. MULTIMEDIA POLSKA S.A.

2. TAURON Dystrybucja S.A.

Rok 2015

1. Red Bull Polska Sp. z o.o.

Rok 2016

1. MULTIMEDIA POLSKA S.A.

Rok 2017

1. Światowy Związek Żydów Częstochowian

Rok 2018

1. GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. GALERIA JURAJSKA

Rok 2019

1. Press Glass S.A.

Rok 2021

1. FUJIFILM Poland Sp. z o.o.

Rok 2022

Press Glass Holding SA.

pdf drukuj
do góry strony