Aktualności

NAGRODA RÓWNOŚCI – NABÓR KANDYDATUR

07.10.2022

Jeśli znamy osobę, która z empatią i zaangażowaniem działa na rzecz najbardziej potrzebujących częstochowianek i częstochowian, możemy zgłosić ją do Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej.

Do Nagrody Równości można nominować osoby oraz organizacje, które działają na rzecz przedstawicieli/przedstawicielek grup w jakikolwiek sposób dyskryminowanych bądź potrzebujących wsparcia. W regulaminie Nagrody czytamy m.in. ,,Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej przyznawana jest za działalność na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.”   

Wniosek nominacyjny należy do 11 października złożyć na ustalonym wzorze w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.  

Wręczenie tegorocznej nagrody odbędzie się podczas Gali Ekonomii Społecznej w Teatrze im. Adama Mickiewicza 24 października.

W załącznikach poniżej: zarządzenie ws. Nagrody i jej regulamin oraz formularz wniosku nominacyjnego


na podst. informacji z Referatu Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej UM  


na zdjęciu u góry: patronka Nagrody - Mieczysława Biegańska
 

do góry strony