Nagroda Równości

23 sierpnia 2018 r. Prezydent Miasta Częstochowy ustanowił Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Przyznawana jest ona osobom fizycznym, podmiotom ekonomii społecznej oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za działalność na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.

Nagroda przyznawana jest na wniosek podmiotów ekonomii społecznej, innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizycznej lub z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta Częstochowy.


Zarządzenie Nr 2608.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej

Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w roku 2018

Laureatką została Pani Edyta Widawska - założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, działającego od 2009 roku stowarzyszenia zajmującego się prawami człowieka, partycypacji społecznej, asystencji rodzin i mediacji społecznych. Adiunktka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, doktorka habilitowana nauk humanistycznych w zakresie socjologii, profesorka Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, inicjatorka i organizatorka Objazdowego Festiwalu Filmowego "Watch Dogs Prawa Człowieka w Filmie", specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora.


Nominowani/e byli/ły również:

Pani Anna Kaptacz – wieloletnia pracowniczka ochrony zdrowia, pedagożka, nauczycielka akademicka, menagerka ochrony zdrowia, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej. Powołane przez nią Stowarzyszenie świadczy wielodyscyplinarną i całościową opiekę nad pacjentami chorymi na przewlekłe i nieuleczalne choroby, zarówno dorosłymi, jak i dziećmi w celu łagodzenia cierpień, leczenia bólu, wsparcia osób chorych oraz ich rodzin.


Pan Roman Kowalczyk - Prezes Stowarzyszenia "Daj mi czas". Od 2007 roku działa aktywnie na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością i upowszechniania wiedzy na temat autyzmu. Jeden z inicjatorów Olimpiady "Przełam Bariery". Co roku organizuje w Częstochowie kampanię społeczną "Zapal się na niebiesko dla autyzmu" w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu. 

Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w roku 2019

Laureatką została Pani Anna Herman - założycielka i prezeska Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, aktywnie działająca na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów jako Liderka Budżetu Obywatelskiego oraz koordynatorka Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej, absolwentka Akademii Lidera oraz Programu Menedżerowie NGO PROMENGO realizowanego przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich w Warszawie. Aktywnie działa na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania, których celem jest wzmacnianie partycypacji społecznej wszystkich mieszkańców i mieszkanek Częstochowy.


Nominowani/e byli/ły również:


Pan Damian Koszczyk - społecznik, wolontariusz, fizjoterapeuta w Fundacji Oczami Brata i Fundacji Mozaika, inicjator Pomagam z Dejmianem. Organizator wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci z niepełnosprawnością, ludzi potrzebujących oraz zwierząt. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych w 2017 r.


Fundacja Mozaika - prowadzi w Częstochowie dwie terapeutyczne szkoły i przedszkola dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W placówkach tych edukacja jest dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci z dysfunkcjami, dzieci objęte są kompleksową terapią, a rodzice mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego.

Tęczowa Częstochowa - kolektyw działający na rzecz równości w Częstochowie. Jako grupa zorganizowali i zorganizowały I oraz II Marsz Równości w Częstochowie, przyczyniając się jednocześnie do walki z dyskryminacją mniejszości seksualnych, tożsamościowych czy narodowych. W trakcie marszu, a także na swojej stronie facebookowej promują szeroko pojętą równość. Bardzo często poruszają temat godnego traktowania m.in. osób z niepełnosprawnościami, nie pomijają także kwestii praw kobiet. Osoby związane z Tęczową Częstochową organizowały w naszym mieście Czarne Protesty oraz inne demonstracje prorównościowe.

Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej w roku 2020

W 2020 roku Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej nie została przyznana.

pdf drukuj
do góry strony