Aktualności

MONITORING STANU RZEK W MIEŚCIE

07.02.2024

We wtorek 6 lutego w Częstochowie wprowadzone zostało pogotowie przeciwpowodziowe. W środę prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk wraz ze służbami kryzysowymi sprawdzał stan zabezpieczenia przed powodzią.

Decyzja o wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego była związana z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na odcinkach rzek w granicach miasta, a także podniesieniem stanów wody w rzekach na terenie okolicznych gmin.
Po ostatnich intensywnych opadach w Częstochowie doszło też do lokalnych podtopień, będących efektem ograniczonych możliwości odprowadzania dużej ilości wód opadowych przez sieć kanalizacyjną.

Prezydent Częstochowy – wraz z naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Rafałem Kusalem oraz przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej  – 7 lutego sprawdzał stan techniczny wałów przeciwpowodziowych w kilku miejscach, był także w Miejsko-Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadzorował tam prace związane z monitoringiem rzek oraz związane z generowaniem bazy danych na temat sił i środków niezbędnych do wykorzystania w sytuacji przeciwpowodziowej.
Spotkanie służyło też zaplanowaniu dalszych czynności organizacyjnych i technicznych w celu minimalizacji potencjalnych zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz zagrożenia środowiska. To realizacja obowiązku wynikającego z wprowadzenia dziś przez Wojewodę Śląskiego stanu pogotowia przeciwpowodziowego m.in. na terenie naszego miasta.  

W ocenie miejskich służb antykryzysowych sytuacja w Częstochowie jest na razie stabilna, rzeki znajdują się w korytach, natomiast niezbędny jest stały monitoring ich poziomu, stanu wałów oraz innych elementów systemu zabezpieczenia przez powodzią.      

Można dodać, że w związku z obecną sytuacją drożność melioracyjnych rowów odwadniających sprawdzali dziś pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM.   

Częstochowa ma dobrze wyposażony magazyn przeciwpowodziowy, system telemetrycznego monitoringu rzek (badania poziomu wody) oraz rozbudowany system ostrzegania z użyciem syren alarmowych. System monitoringu poziomu rzek zrealizowany został z budżetu miasta. Zaprojektował go natomiast, wybudował oraz zarządza nim od roku 2021 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przypomnijmy, że miasto przeprowadziło w ostatnich latach kilka dużych inwestycji odwodnieniowych zapobiegających lokalnym podtopieniom. Kosztem blisko 60 mln zł odwodniona została część Grabówki, Kiedrzyna, Północy oraz zlewni ul. Traugutta. Miejski Zarząd Dróg odwodnił też ostatnio ulicę Jesienną przy okazji inwestycji drogowej, a w planach odwodnieniowych jest obszar na styku dzielnic Parkitka i Grabówka.

Władze miasta i częstochowscy samorządowcy zabiegają także o realizację inwestycji w przebudowę i konserwację wałów na terenie miasta przez państwową spółkę Wody Polskie, będącą administratorem rzek oraz wałów. Ostatnim większym przedsięwzięciem w tym zakresie jest prowadzona etapami od 2019 r., rozbudowa wałów kanału Kucelinki (mających 14 km długości).

do góry strony