Aktualności

MIEJSKIE DOTACJE DLA UCZELNI

02.02.2023

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu ,,Akademicka Częstochowa"

Dotacje dla częstochowskich uczelni z budżetu miasta są ważną składową programu ,,Akademicka Częstochowa”. Wnioski o te środki będą przyjmowane do 20 marca.

Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mówi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Są to m.in. prowadzenie kształcenia na studiach (także podyplomowych), kształcenie doktorantów, świadczenie usług badawczych czy stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w tym, co uczelnia ma do zaoferowania.

W załącznikach poniżej zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania dotacji.


do góry strony